Stalkning och olaga förföljelse i yrkeslivet
– förebygga, bedöma, hantera

Benjamin Carlander & Jakob Carlander
Gothia Kompetens 2023

Läs mer

Rättshaveristiskt beteende
– bemötande i praktiken

Jakob Carlander & Andreas Wedeen
Gothia Kompetens 2021

Läs mer

Att förstå
sin egen kompetens

Stöd för professionella
i människovårdande yrken

Jakob Carlander & Andreas Wedeen
Liber 2021

Läs mer

Utmanande samtal

Handbok för chefer

Jakob Carlander
Gothia Fortbildning 2020

Läs mer

Att förstå
sin egen utsatthet

Stöd för professionella
i människovårdande yrken

Jakob Carlander & Andreas Wedeen
Liber 2019

Läs mer

Möta människor
med rättshaveristiskt beteende

Handbok för yrkesverksamma

Jakob Carlander & Andreas Wedeen
Gothia Fortbildning 2018 (tredje upplagan)

Läs mer

Samtal & möten
i frivilligt socialt arbete

En handbok för stödpersoner

Jakob Carlander
Gothia förlag 2011

Läs mer

Leda känslomässigt
krävande arbete

För dig som är chef inom socialt arbete och omsorg

Merike Hansson (red), Jakob Carlander, Anna Gerge, Anna-Lena Lindquist, Marita Lager, Anette Larsson, Lotta Henrikson, Kerstin Wennberg & Cecilia Svensson
Gothia förlag 2011

Läs mer

Att lämna svåra besked

Jakob Carlander
Gothia förlag 2010 (slutsåld)

Läs mer

Metaforer som verktyg

En handbok för samtal

Jakob Carlander
Gothia förlag 2008 (slutsåld)

Läs mer

Starka känslor

Affekter och emotioner i möten med människor

Jakob Carlander
Gothia förlag 2006

Läs mer

Hur står det till?

Konsten att ställa frågor i människovårdande yrken

Jakob Carlander & Lis Carlander
Gothia förlag 2007 (slutsåld)

Läs mer

Trygga och otrygga möten

Vardagsetik och bemötande i arbete med människor

Jakob Carlander, Kerstin Eriksson,
Ann-Sofie Hansson-Pourtaheri & Birgitta Wikander
Gothia förlag 2001 (slutsåld)

Läs mer

Tidigare böcker

God, Biblical Stories and Psychoanalytic understanding. Peter Lang verlag 2001. Medförfattare.

Trodde det var trädgårdsvakten
– noveller från örtagården. Verbum förlag 1997, slutsåld.

Vardagsetik i psykiatrin, Gothia förlag 1996, slutsåld.

I muren en öppning, Vädurens förlag 1991.

Leva i två världar. Anhörigomsorg.
En ljudbok skriven på uppdrag av Socialstyrelsen i samband med projektet ”Anhörig 300”.