Aktuellt

Om svåra besked i ”Karlavagnen”

Hör Jakob Carlander tala i Sveriges Radios ”Karlavagnen” om att ta emot svåra besked i livet – och att ge dem.

Färdig föreläsning i digitalt format

Via Kompetensfilm kan du nu beställa den populära föreläsningen ”Att bemöta rättshaveristiskt beteende” med Jakob Carlander i digitalt format.

Tidslängd: 2 timmar och 44 minuter.

Intresserad? Läs mer och fyll i formuläret hos Kompetensfilm.

Ny handbok för chefer

Många chefer upplever en ensamhet i de konfliktfyllda samtalen. Vad kan du som chef inom människovårdande yrken göra och inte göra i komplicerade situationer? Hur kan du hantera ilska och aggressivitet från anställda? Hur förhåller du dig till personal som har svårt hantera det egna arbetet, men som lägger bristen på sin chef? Hur kan du möta på bästa sätt och vilka fallgropar ska du undvika?

Bokens syfte är att ge goda och konkreta råd med strategier och bemötande. Fokus ligger på själva samtalet; det är med samtalet som redskap du skapar grunden till förändring, inspiration, information och medvetandegörande, men också sätter gränser och gör avslut. I verktygslådan presenteras en rad metoder och förhållningssätt hur du på bästa sätt förbereder och håller i uppföljande samtal med bland annat struktur, tydlighet och validering.

Utmanande samtal – handbok för chefer vänder sig till enhetschefer, verksamhetschefer och rektorer inom vård, omsorg, skola och socialtjänst och liknande befattningar inom människovårdande yrken.

Läs mer här

Med anledning av covid-19

Jakob Carlander erbjuder digitala lösningar för föreläsningar och handledning. Det finns också möjlighet till psykoterapi via Zoom eller Skype.

Mottagningen är öppen som vanligt. Vi följer och uppdaterar oss om Folkhälsomyndighetens beslut och råd. Vi iakttar sträng renlighet med städning flera gånger per dag. Handsprit finns i väntrummet.

Liksom tidigare kan du som privatperson boka av din tid utan kostnad fram till utsatt besökstid.

Lyssna till Jakob Carlander i Hjärnpodden

Senast publicerat

Jakob Carlanders senaste artiklar och recensioner. Samtliga hittar du här.