Jakob Carlander erbjuder nu även handledning digitalt, via Zoom.

Två viktiga redskap i alla människovårdande yrken är fortbildning och handledning. Alla som arbetar med och för människor bör ha möjlighet till arbetshandledning. Att ha tillgång till kontinuerlig handledning skapar trygghet i arbetet. Upplevelsen av otrygghet i arbetet samt stress och utbrändhet, hänger ofta samman med bristfällig fortbildning och avsaknad av handledning. Vi behöver god kännedom om hur människor reagerar vid sjukdom, kris och stress.

Personal blir bärare av klientens, omsorgstagarens och patientens ångest. Som personal inom vård, omsorg och hemtjänst har man också att bemöta anhöriga till den sjuke eller boende. Ofta ställs man inför reaktioner och relationer som är komplicerade och svårtydda. Ibland är man osäker på de egna reaktionerna. Då är handledning ett mycket gott redskap.

I arbetshandledning får man också möjlighet att stärka känslan av samhörighet i team och arbetslag.