Vardagsetik och bemötande
i arbete med människor

Författare: Jakob Carlander, Kerstin Eriksson, Ann-Sofie Hansson-Pourtaheri, Birgitta Wikander

Varför känner jag mig så illa till mods efter det här samtalet?

Sådana frågor kan man ibland ha anledning att ställa sig när man arbetar med människor. Vi vill så gärna känna oss säkra och behärska de situationer vi hamnar i, men det går inte att undvika möten som gör oss osäkra och otrygga. Denna bok vill lyfta fram otrygga möten i dess olika aspekter och hjälpa läsaren att förstå otrygghetens betydelse i arbete med människor. Vi som författare vill ge läsaren en inblick i vad sådana möten kan innebära: varför de uppstår, hur de kan hanteras och vad man kan dra för lärdom efter att ha varit indragen i dem. Istället för att förneka otryggheten som känsla, kan vi ”arbeta med vår brist” och låta den ge oss viktig information.

Boken belyser otrygga möten ur olika perspektiv: psykologiska, etiska, juridiska, existentiella och livsåskådningsmässiga. Den ger också praktiska och tydliga råd när det gäller hot och våld på arbetsplatsen. Trygga och otrygga möten vänder sig till grundutbildningar inom olika människovårdande yrken. Den lämpar sig även väl för studiecirklar och fortbildning för alla som vill förstå mer om hur man får till stånd goda och trygga möten.