De flesta av oss upplever en känsla av obehag och olust när vi är tvungna att meddela ett oönskat eller ovälkommet besked. Det är inte konstigt – vi mår bäst när vi gör andra människor glada och tillfreds. Ändå är svåra besked en del av arbetet för många yrkesgrupper.

Denna bok ger insikt i såväl mottagarens som avsändarens reaktioner och behov i samband med svåra besked. Här finns också strategier och konkreta råd kring hur man på bästa sätt överlämnar ett svårt besked så att den som tar emot det kan acceptera beskedet och gå vidare.

Boken är användbar för alla som i sitt yrkesliv lämnar svåra eller ovälkomna besked. Den är också utmärkt för utbildningar och som kurslitteratur.


Tack vare de utmärkta konkreta mellanrubrikerna är boken lätt att snabbt slå upp i och använda som ett strategiskt stöd närhelst man måste lämna svåra besked.

Eva-Stina Sundén, Skolledaren

Boken riktar sig till dig som i din yrkesroll ställs inför att lämna svåra eller ovälkomna besked. Den passar också mycket bra som kurslitteratur.

Elevhälsa

Innehållet är praktiskt upplagt med många konkreta exempel och med många goda råd och riktlinjer. Texten är välskriven och utgör en utmärkt handledning och ett gott stöd för målgruppen, som bl.a. består av vårdpersonal, socialarbetare, chefer och lärare.

Björn Nilsson, BTJ

Som presumtiv mottagare av oönskade besked tycker jag att boken borde ingå i alla vård-, myndighets- och chefutbildningar. Han (Jakob Carlander) skriver enkelt och begripligt, är konkret och tydlig. Och han skapar igenkänning.

Lena Köster, Östgöta Correspondenten