Konkreta verktyg för offentliganställda

Påstridiga människor träffar vi alla på ibland, men det är en särskild utmaning att möta dem i arbetet som offentliganställd. I din professionella roll måste du hantera dina egna reaktioner och negativa känslor som kan uppstå samtidigt som du ska följa de krav – bland annat på saklighet, likabehandling och service – som lagen ställer på den som utövar offentlig makt.

Det finns inga självklara svar på hur du ska agera i mötet med dessa personer, men rättshaveristiskt beteende är en företeelse där psykologi och juridik möter varandra på ett unikt sätt. Det innebär att du som offentliganställd också behöver andra verktyg än lagar, regler och myndighetsföreskrifter för att på bästa möjliga sätt kunna hantera personer som uppvisar ett sådant beteende.

Den här boken ger dig sådana verktyg. Den innehåller inledningsvis en teoridel som ger en ökad förståelse för själva fenomenet. Del två består av en lätthanterlig och överskådlig manual som beskriver olika situationer du kan hamna i och ger konkreta och konstruktiva råd om hur du bäst kan hantera dem. Boken vänder sig till all personal i offentlig förvaltning och verksamhet och till förtroendevalda.

Läs mer om boken på förlagets webbplats

Beställ: Adlibris | Bokus

Fler böcker på samma tema

Författarna Jakob Carlander och Andreas Wedeen har lång erfarenhet av att möta personer med rättshaveristiskt beteende, och har föreläst på arbetsplatser runt om i landet.

Här kan du läsa mer om deras tidigare böcker om rättshaveristiskt beteende.