Som föreläsare vänder sig Jakob Carlander till personal inom bland annat vård och omsorg, socialtjänst, domstolar och tillsynsmyndigheter, polis, skola, hälso- och miljökontor, länsstyrelsens djurskydd, kyrkliga arbetsplatser, fackföreningar, försäkringsbolag och frivilligorganisationer. Såväl enstaka föreläsningar som hela utbildningspaket kan erbjudas.

Exempel på aktuella ämnen

 • Stalkning och olaga förföljelse i offentlig verksamhet
 • Att möta starka känslor och affekter i människovårdande arbete
 • Lära känna, förstå och bemöta människor med ett rättshaveristiskt beteende
 • Att förstå sin egen utsatthet i människovårdande arbete
 • Chefens utmanande samtal
 • Att lämna svåra besked i vård omsorg, socialtjänst, skola, hälso- och miljöinspektion och djurskydd, försäkringsföretag med mera
 • Att leda känslomässigt krävande arbete. För enhetschefer inom vård och omsorg
 • Att vara engagerad i frivilligt socialt arbete
 • Bemötande av oroliga föräldrar i förskola och skola
 • Att stödja anhöriga till långtidssjuka
 • Att rekrytera ny personal och genomföra förändringar på arbetsplatsen
 • Etik och bemötande
 • Livsfrågor och existentiella samtal

Bokning

För förfrågan och bokning, välkommen att kontakta LJ Carlander AB.

Klicka här om du vill mejla direkt (e-postlänk).

Nu finns möjlighet att beställa digitala föreläsningar och seminarier som hålls via Zoom. Du kan även beställa en färdig föreläsning om att möta människor med rättshaveristiskt beteende via Kompetensfilm.

Arvode

Föreläsning heldag: 21 000 kronor

Föreläsning halvdag: 17 500 kronor, eller enligt överenskommelse

Ideella föreningar samt stöd- och patientföreningar erbjuds lägre arvode efter överenskommelse.

Samtliga priser är exklusive moms och resekostnadsersättning.

Avbokning

Avbokning måste göras senast 30 dagar före föreläsningsdag.