Strategier och verktyg
för att hantera stalkning

Stalkning och olaga förföljelse är brottsligt och kan få långtgående konsekvenser för den som utsätts. Inte minst personal inom offentlig verksamhet och förvaltning är en sårbar grupp som löper risk att drabbas i sin yrkesroll.

Gränsen mellan det trevliga, anständiga och acceptabla och det skrämmande, hotfulla och skräckinjagande kan vara hårfin. Plötsligt har en person trängt innanför vår privata sfär och gjort både arbetslivet och privatlivet till en oförutsägbar och obehaglig tillvaro – vi har fallit offer för stalkning.

Vem är personen som stalkar och varför stalkar hen? Med många exempel och fallbeskrivningar beskriver den här boken fenomenet stalkning i yrkeslivet, orsaker och riskfaktorer som föranleder stalkning samt kännetecknande beteenden hos förövaren. Genom ökad kunskap och förståelse kan vi bli bättre på att förutse och i viss mån förebygga att det ska inträffa. När stalkandet ändå är en realitet kan bokens strategier, verktyg och råd vara till hjälp för att överleva mentalt och skydda oss mot stalkaren och hens beteende.

Boken Stalkning och olaga förföljelse i yrkeslivet – förebygga, bedöma och hantera avslutas med en rättslig kommentar skriven av Emma Olsson, senior åklagare vid Utvecklingscentrum i Göteborg.

Ur innehållet

  • Om begreppen förföljelse, olaga förföljelse och stalkning
  • Orsaker och riskfaktorer som föranleder stalkning
  • Beteenden som kännetecknar stalkning
  • Reportage – att förändra en stalkare och hens beteende
  • Att drabbas i sin yrkesroll
  • Reportage – Brottsofferjouren, en hjälp för den som blir utsatt
  • Förebygga och hantera stalkning – verktygslåda för enskilda
  • Förebygga och hantera stalkning – verktygslåda för verksamheter
  • Appendix – olaga förföljelse, en rättslig kommentar

Läs mer om boken på förlagets webbplats

Beställ: Adlibris | Bokus