Augusti 2018: Ny upplaga

Populär. Den första upplagan kom 2015, den andra 2017
och nu är den tredje upplagan här, omarbetad och med ett helt nytt utseende.


Det här är den tredje
och omarbetade upplagan av den populära boken ”Möta människor med rättshaveristiskt beteende – handbok för yrkesverksamma”. Denna praktiska handbok ger kunskap och redskap för att bemöta människor med rättshaveristiskt beteende.

Människor med ett rättshaveristiskt beteende är ett stort men ofta förbisett samhällsproblem. De slukar massor av tid, framför allt inom offentlig sektor, och blir i sin kamp en prövning för andra. Själva ser de sig som offer med rätt att föra kampen för sin sak vidare till varje pris.

Utgångspunkten är att ett rättshaveristiskt beteende bottnar i psykisk ohälsa och är ett uttryck för lidande. Orsaken finns ofta hos den enskilde själv, men blir problematisk för den omvärld som ställs till svars för olika oförrätter.

Andreas Wedeen och Jakob Carlander.

Nytt är att författarna Jakob Carlander och Andreas Wedeen (tidigare Svensson) pekar på gemensamma mönster för ett rättshaveristiskt beteende.

Du får också konkreta råd för hur du kan bemöta dessa personer i olika miljöer och situationer, såväl i det personliga mötet som i en digital värld.

Författarna lyfter även svensk och internationell forskning inom området och ger juridisk vägledning.

Boken riktar sig till alla yrkesverksamma som möter personer med rättshaveristiskt beteende, men exemplen är främst hämtade från offentlig sektor.

Beställ boken:    ♦  Gothia Fortbildning  ♦  Adlibris  ♦  Bokus  ♦