Vi är våra relationer. Därför är de också betydelsefulla för oss. Kärleksrelationer, par, föräldrar barn, syskon, släktrelationer. Men det som är oss mest värdefullt är också skört och sårbart. Relationer behöver vårdas, ibland också förändras. I parterapi ges möjlighet till att undersöka, förändra och utveckla en relation som inte längre fungerar som vi tänkt och hoppas. Även när vi bestämt oss för att avbryta en relation finns mycket att ta hand om och förvalta på bra sätt.

Vid relationsproblem blir frågorna många:

 • Varför är engagemanget så olika hos oss?
 • Hur ska vi rädda vår relation?
 • Hur hanterar man konflikter på ett konstruktivt sätt?
 • Vart tog glädjen vägen?
 • Vad ska man acceptera och när ska man säga ifrån?
 • Villkorslös kärlek, när ska den vara det?
 • Tänk om min partner träffar en annan? Hur vet jag?
 • Hur mycket ska jag anpassa mig?
 • Varför blir jag svartsjuk?
 • Vad händer om vi bryter relationen?
 • Hur viktig är den här relationen för mig egentligen?
 • Ska man fortsätta tillsammans för barnens skull?
 • Hur får jag tid för mig själv och ändå bevarar oss?

De flesta av oss är villrådiga hur vi ska hantera en kris i en familj- och kärleksrelation. Vi har ofta ingen erfarenhet av en sådan situation och vet inte vilka krav som är rimliga att ställa. Dessutom väcker en relationskris starka känslor av övergivenhet, oro, rädsla, ilska och skamkänslor. I parterapi får man möjlighet att förstå sig själv och den andre, pröva nya vägar, kommunicera och själv bli förstådd.