Aktuellt

Manual för besvärliga möten
ger dig verktyg att använda i praktiken

Besvärliga människor träffar vi alla på ibland, men det är en särskild utmaning att möta dem i arbetet som offentliganställd. Rättshaveristiskt beteende är en företeelse där psykologi och juridik möter varandra på ett unikt sätt. Det innebär att du som offentliganställd behöver andra verktyg än lagar, regler och myndighetsföreskrifter för att på bästa möjliga sätt kunna hantera personer som uppvisar ett sådant beteende.

I boken ”Rättshaveristiskt beteende – bemötande i praktiken”, som kommer i december, finner du sådana verktyg. Boken innehåller inledningsvis en teoridel som ger en ökad förståelse för själva fenomenet. Del två består av en lätthanterlig och överskådlig manual som beskriver olika situationer du kan hamna i och ger konkreta och konstruktiva råd om hur du bäst kan hantera dem. Boken vänder sig till all personal i offentlig förvaltning och verksamhet och till förtroendevalda.

Ny bok för dig som arbetar med människor i utsatta livssituationer

I december kommer den andra boken i Jakob Carlanders och Andreas Wedeens serie för professionella i människovårdande yrken. ”Att förstå sin egen kompetens” bygger vidare på den tidigare utgivna ”Att förstå sin egen utsatthet”. Med empiriska exempel och konkreta verktyg hjälper den läsaren att reflektera över sin yrkesroll och ger tips på hur man kan träna sin kompetens för att utvecklas i sitt yrke.

Boken lämpar sig för alla som arbetar med människor i utsatta livssituationer. Den kan användas av den som är yrkesverksam eller under utbildning till socionom, psykolog, psykoterapeut, lärare, sjuksköterska, diakon, präst och liknande kontaktyrken.

Jakob Carlander och Vergilius i ny SVT-serie

Den 23 augusti på SVT1 börjar dokumentärserien ”Allt går i arv”, där Jakob Carlander och Vergilius medverkar.

Om serien: ”Vi lämnar alla ett arv efter oss när vi dör, och för de efterlevande väcker detta starka känslor, som rymmer både sorg och vackra minnen. Men ofta leder även arvsskiftet till konflikter där familjer splittras och flera generationer påverkas.”

Sänds den 23 och 30 augusti och 6 september.

Jakob Carlander i ”Omvårdnadspodden”

Här kan du lyssna till avsnitt 26 av ”Omvårdnadspodden”, som handlar om omvårdnadshandledning inom sjukvård och omsorg. Förutom Jakob Carlander medverkar även Linda Sjöholm, intensivvårdssjuksköterska vid Sahlgrenska universitetssjukhuset.

Ny tv-serie om bedrägerier mot äldre

Nu finns tv-serien ”Försök inte lura mig”, där Jakob Carlander medverkar, att se på UR Play.

I serien samtalar tv-profilen Marianne Rundström med brottsoffer som delar med sig av sina erfarenheter av bedrägerier. Medverkar gör också polisen och Jakob Carlander i sin roll som psykoterapeut med sina erfarenheter och perspektiv på vad som händer när vi drabbas av dessa brott. De tre avsnitten handlar om romans- och investeringsbedrägerier, bedrägerier i hemmet (avsnittet som visas här nedanför) och telefonbedrägerier.

”Försök inte lura mig” kommer även att sändas på Kunskapskanalen den 26 oktober och den 1 november.

Samtalsserien produceras av UR Samtiden i samverkan med Polismyndigheten och baseras på det prisbelönta brottsförebyggande mötespaketet ”Försök inte lura mig” som riktar sig till äldre. Syftet är att stärka äldres förmåga att stå emot bedrägeribrott och minska känslan av skam för den som drabbats.

Klicka här för att se alla avsnitt direkt på UR Play.

Läs mer om initiativet på polisens webbplats.

Om svåra besked i ”Karlavagnen”

Hör Jakob Carlander tala i Sveriges Radios ”Karlavagnen” om att ta emot svåra besked i livet – och att ge dem.

Ny handbok för chefer

Många chefer upplever en ensamhet i de konfliktfyllda samtalen. Vad kan du som chef inom människovårdande yrken göra och inte göra i komplicerade situationer? Hur kan du hantera ilska och aggressivitet från anställda? Hur förhåller du dig till personal som har svårt hantera det egna arbetet, men som lägger bristen på sin chef? Hur kan du möta på bästa sätt och vilka fallgropar ska du undvika?

Bokens syfte är att ge goda och konkreta råd med strategier och bemötande. Fokus ligger på själva samtalet; det är med samtalet som redskap du skapar grunden till förändring, inspiration, information och medvetandegörande, men också sätter gränser och gör avslut. I verktygslådan presenteras en rad metoder och förhållningssätt hur du på bästa sätt förbereder och håller i uppföljande samtal med bland annat struktur, tydlighet och validering.

Utmanande samtal – handbok för chefer vänder sig till enhetschefer, verksamhetschefer och rektorer inom vård, omsorg, skola och socialtjänst och liknande befattningar inom människovårdande yrken.

Läs mer här

Lyssna till Jakob Carlander i Hjärnpodden

Senast publicerat

Jakob Carlanders senaste artiklar och recensioner. Samtliga hittar du här.