Aktuellt

Ny intervju om stalkning

Tidningen Akavia Aspekt har intervjuat Jakob Carlander om stalkning som en arbetsmiljöfråga. Här kan du läsa artikeln.

2024-03-04

Nya föreläsningar

Här föreläser Jakob Carlander i vår.

2024-02-27

Carlander på DN debatt

”Trakasserier, ryktesspridning och falska anmälningar till socialtjänst eller polis – det är exempel på ren förföljelse som drabbar personal i offentlig verksamhet. Lagliga rättigheter utnyttjas för ofredanden. Enskilda anställda behöver skyddas av exempelvis ökad sekretess”, skriver Benjamin och Jakob Carlander på DN Debatt. Läs inlägget här.

2024-02-19

Benjamin Carlander gäst i TV4

Benjamin Carlander gästade i veckan nyhetsprogrammet ”Efter fem” i TV4 för att prata om stalkning. Se inslaget här.

2023-11-01

Unik webbkurs ger en tryggare arbetsmiljö

Nu finns en ny webbkurs, ”Rättshaveristiskt beteende och stalking”, ledd av Benjamin Carlander och Jakob Carlander.

Allt fler yrkesgrupper utsätts för hot, hat och olaga förföljelse. Du som arbetar i kontaktyrken kan till exempel möta en klient, kund, omsorgstagare, anhörig eller vårdnadshavare som inte släpper taget och i stället förföljer dig med brev, anmälningar eller uppvaktande på ett sätt som även gör privatlivet osäkert och skrämmande.

Det skapar situationer som är svåra att hantera och som kan få dig att känna dig utsatt och hjälplös. Genom den nya webbkursen får du fördjupad kunskap och förståelse för hur du ska kunna identifiera och hantera oväntade och ovälkomna situationer. Du får konkreta metoder för att kunna bevara glädjen i arbetet och känna stolthet över din egen kompetens.

Varje kursdel innehåller:

  • Filmad föreläsning
  • Fördjupningstexter
  • Verktygslåda
  • Kunskapstest

Här kan du läsa mer och anmäla dig till kursen, som ges via Gothia Kompetens.

2023-09-02

Så förebygger och skyddar du dig mot stalkning

I slutet av oktober kommer en bok på samma tema som den nya webbkursen: ”Stalkning och olaga förföljelse i yrkeslivet – förebygga, bedöma, hantera”, skriven av Benjamin Carlander och Jakob Carlander.

Stalkning och olaga förföljelse är en brottslig handling och personal som arbetar inom vård, omsorg, skola, socialtjänst eller annan offentlig verksamhet löper risk att drabbas i sin yrkesroll. Stalkarens beteenden och handlingar väcker oftast stort obehag hos den som drabbas och kan få långtgående konsekvenser både i yrkeslivet och privat. Vem är hen som stalkar och varför? Den här boken ger kunskap, strategier och verktyg för att vi ska kunna förebygga att bli drabbade samt skydda oss mot stalkaren och hens beteende när allt är ett faktum.

Läs mer här.

2023-09-02
uppdaterad 2023-09-27

Benjamin Carlander ny delägare

Nu kliver psykolog Benjamin Carlander in som delägare i LJ Carlander AB. Från och med 2024 kommer han sedan att ta över som ägare efter Jakob Carlander, som i stället fortsätter som anställd. Förändringarna påverkar inte verksamheten i övrigt. Tillsammans kommer Jakob och Benjamin Carlander även fortsättningsvis att erbjuda psykoterapi, handledning och föreläsningar.

Podd om att förstå sin egen utsatthet i människovårdande yrken

Kompetenstjänst har gjort en podd med Jakob Carlander som utgår från boken ”Att förstå sin egen utsatthet – stöd för professionella i människovårdande yrken”. Lyssna direkt i spelaren här, eller via någon av länkarna nedanför.

Länk till avsnittet hos Podbean

Länk till avsnittet hos Google Podcast

Länk till avsnittet hos Apple Podcast

”Utmanande samtal” i ny upplaga och fler format

Boken ”Utmanande samtal – handbok för chefer” från Gothia Kompetens kommer ut i en ny lätt omarbetad upplaga. Samtidigt ges boken ut som ljudbok.

2022-08-25

Ny forskningslitteratur om kommunikation vid rättshaveristiskt beteende

Uppsatsen ”I’ll pour a bucket of shit over your head” är skriven av Benjamin Carlander och kan beställas via Linköpings universitet.

2022-08-17

Jakob Carlander i premiäravsnittet för ny podcast

I det första avsnittet av Kompetenstjänstpodden beskriver Jakob Carlander det rättshaveristiska beteendet och tipsar om hur man kan bemöta det:

2022-05-24

Fin recension i Svensk Juristtidning

Boken ”Rättshaveristiskt beteende – bemötande i praktiken” har gjort intryck på Svensk Juristtidnings recensent. Han beskriver hur lätt det är att känna igen sig i de situationer som beskrivs i boken, och fortsätter:  

”Överlag präglas boken av starkt patos för alla människors rätt att komma i kontakt med det offentliga och att bli korrekt bemötta även när kontakten innefattar ett utmanande och rättshaveristiskt beteende. Än starkare präglas boken dock av perspektivet att de tjänstepersoner som möter dessa kontakter ska våga ha råg i ryggen och känna sig trygga.”

–> Läs hela recensionen här

2022-05-24

Manual för besvärliga möten
ger dig verktyg att använda i praktiken

Påstridiga människor träffar vi alla på ibland, men det är en särskild utmaning att möta dem i arbetet som offentliganställd.

Rättshaveristiskt beteende är en företeelse där psykologi och juridik möter varandra på ett unikt sätt. Personen med detta beteende gör ofta felaktigt bruk av ett juridiskt språk, som visar på en bristande förståelse för rätts- och samhällssystemet. Det innebär att du som offentliganställd behöver fler verktyg än lagar, regler och myndighetsföreskrifter för att på bästa sätt kunna hantera personer som uppvisar ett sådant beteende. Saklighet, korrekthet och gränssättning måste förenas med medkänsla för en person med ett beteende som kan upplevas utmanande.

I den nyutkomna boken ”Rättshaveristiskt beteende – bemötande i praktiken” finner du sådana verktyg. Boken innehåller inledningsvis en teoridel som ger en ökad förståelse för själva fenomenet. Del två består av en lätthanterlig och överskådlig manual som beskriver olika situationer du kan hamna i och ger konkreta och konstruktiva råd om hur du bäst kan hantera dem. Boken vänder sig till all personal i offentlig förvaltning och verksamhet och till förtroendevalda.

Ny bok för dig som arbetar med människor i utsatta livssituationer

I december 2021 kom den andra boken i Jakob Carlanders och Andreas Wedeens serie för professionella i människovårdande yrken. ”Att förstå sin egen kompetens” bygger vidare på den tidigare utgivna ”Att förstå sin egen utsatthet”. Med empiriska exempel och konkreta verktyg hjälper den läsaren att reflektera över sin yrkesroll och ger tips på hur man kan träna sin kompetens för att utvecklas i sitt yrke.

Boken lämpar sig för alla som arbetar med människor i utsatta livssituationer. Den kan användas av den som är yrkesverksam eller under utbildning till socionom, psykolog, psykoterapeut, lärare, sjuksköterska, diakon, präst och liknande kontaktyrken.

Jakob Carlander och Vergilius i ny SVT-serie

Den 23 augusti på SVT1 börjar dokumentärserien ”Allt går i arv”, där Jakob Carlander och Vergilius medverkar.

Om serien: ”Vi lämnar alla ett arv efter oss när vi dör, och för de efterlevande väcker detta starka känslor, som rymmer både sorg och vackra minnen. Men ofta leder även arvsskiftet till konflikter där familjer splittras och flera generationer påverkas.”

Sänds den 23 och 30 augusti och 6 september.

Jakob Carlander i ”Omvårdnadspodden”

Här kan du lyssna till avsnitt 26 av ”Omvårdnadspodden”, som handlar om omvårdnadshandledning inom sjukvård och omsorg. Förutom Jakob Carlander medverkar även Linda Sjöholm, intensivvårdssjuksköterska vid Sahlgrenska universitetssjukhuset.

Ny tv-serie om bedrägerier mot äldre

Nu finns tv-serien ”Försök inte lura mig”, där Jakob Carlander medverkar, att se på UR Play.

I serien samtalar tv-profilen Marianne Rundström med brottsoffer som delar med sig av sina erfarenheter av bedrägerier. Medverkar gör också polisen och Jakob Carlander i sin roll som psykoterapeut med sina erfarenheter och perspektiv på vad som händer när vi drabbas av dessa brott. De tre avsnitten handlar om romans- och investeringsbedrägerier, bedrägerier i hemmet (avsnittet som visas här nedanför) och telefonbedrägerier.

”Försök inte lura mig” kommer även att sändas på Kunskapskanalen den 26 oktober och den 1 november.

Samtalsserien produceras av UR Samtiden i samverkan med Polismyndigheten och baseras på det prisbelönta brottsförebyggande mötespaketet ”Försök inte lura mig” som riktar sig till äldre. Syftet är att stärka äldres förmåga att stå emot bedrägeribrott och minska känslan av skam för den som drabbats.

Klicka här för att se alla avsnitt direkt på UR Play.

Läs mer om initiativet på polisens webbplats.

Om svåra besked i ”Karlavagnen”

Hör Jakob Carlander tala i Sveriges Radios ”Karlavagnen” om att ta emot svåra besked i livet – och att ge dem.

Ny handbok för chefer

Många chefer upplever en ensamhet i de konfliktfyllda samtalen. Vad kan du som chef inom människovårdande yrken göra och inte göra i komplicerade situationer? Hur kan du hantera ilska och aggressivitet från anställda? Hur förhåller du dig till personal som har svårt hantera det egna arbetet, men som lägger bristen på sin chef? Hur kan du möta på bästa sätt och vilka fallgropar ska du undvika?

Bokens syfte är att ge goda och konkreta råd med strategier och bemötande. Fokus ligger på själva samtalet; det är med samtalet som redskap du skapar grunden till förändring, inspiration, information och medvetandegörande, men också sätter gränser och gör avslut. I verktygslådan presenteras en rad metoder och förhållningssätt hur du på bästa sätt förbereder och håller i uppföljande samtal med bland annat struktur, tydlighet och validering.

Utmanande samtal – handbok för chefer vänder sig till enhetschefer, verksamhetschefer och rektorer inom vård, omsorg, skola och socialtjänst och liknande befattningar inom människovårdande yrken.

Läs mer här

Lyssna till Jakob Carlander i Hjärnpodden

Senast publicerat

Jakob Carlanders senaste artiklar och recensioner. Samtliga hittar du här.