För dig som är chef
inom socialt arbete och omsorg

Författare: Merike Hansson (red), Jakob Carlander, Anna Gerge, Anna-Lena Lindquist, Marita Lager, Anette Larsson, Lotta Henrikson, Kerstin Wennberg, Cecilia Svensson

♦ Boken kan beställas här ♦