Följande offentliga föreläsningar håller Jakob Carlander våren 2024. Plats bokas hos respektive kursadministratör.

6 mars
Chefens svåra samtal,
digital föreläsning
ifju.se
12 mars
Rättshaveristiskt beteende,
digital föreläsning
fakultetskurser.se
13 mars
Att förstå sin egen utsatthet,
digital föreläsning
kompetenstjanst.se
5 april
Att förstå sin egen utsatthet,
digital frukostföreläsning
ifju.se
11 april
Stalkning och olaga förföljelse i yrkeslivet,
Stockholm
ifju.se
17 april
Rättshaveristiskt beteende,
digital föreläsning
kompetenstjanst.se
26 april
Rättshaveristiskt beteende,
digital frukostföreläsning
ifju.se
15 maj
Att förstå sin egen utsatthet,
digital föreläsning
kompetenstjanst.se
16 maj
Rättshaveristiskt beteende,
Stockholm
ifju.se
17 maj
Stalkning och olaga förföljelse i yrkeslivet,
digital frukostföreläsning
ifju.se
30 maj
Rättshaveristiskt beteende,
digital föreläsning
fakultetskurser.se
4 juni
Rättshaveristiskt beteende,
digital föreläsning
kompetenstjanst.se
5 juni
AI och rättshaveristiskt beteende 2.0,
Stockholm
ifju.se