Följande offentliga föreläsningar håller Jakob Carlander våren 2022. Plats bokas hos respektive kursadministratör.

Möta människor med rättshaveristiskt beteende

17 mars, Stockholm
https://www.fakultetskurser.se/

22 mars, Stockholm 
https://www.kompetenstjanst.se/

29 mars, online
https://www.kompetenstjanst.se/

31 mars, Stockholm
https://ifju.se/

13 april, online
https://www.fakultetskurser.se/

26 april, Göteborg
https://www.kompetenstjanst.se/

5 maj, online
https://www.kompetenstjanst.se/

18 maj, Malmö
https://www.kompetenstjanst.se/

24 maj, Stockholm
https://ifju.se/

2 juni, Stockholm
https://www.fakultetskurser.se/

Att förstå sin egen utsatthet och sin egen kompetens

30 mars, Stockholm
https://www.kompetenstjanst.se/

5 april, online
https://www.kompetenstjanst.se/

27 april, Göteborg
https://www.kompetenstjanst.se/