Recension Marie Bengts: En sax i hjärtat Albert Bonniers förlag Sommaren 1957 föddes jag på Centrallasarettet i Jönköping.  Samma sommar lite längre ner i Kronoberg dödas den nyss pensionerade hospitalsköterskan Asta Grankvist i sitt hem med en sax instucken i hjärtat. Ja, alltså inte på riktigt, men i Marie Bengts debutroman ”En sax i hjärtat”. Det var alltså med stark samhörighet och nostalgi jag tog mig an att läsa denna pusseldeckare som också gick mig rakt i hjärtat, så att säga. Hjältinnan i detta småländska cluedodrama är Hannah Lönn, modist från Stockholm på besök hos sin faster i en socken utanför Växjö. Högst motvilligt gårRead More →

Recension Sara Lövestam: Grejen med substantiv och pronomen Piratförlaget Substantiv. Det är ju sånt man kan ta på, som man sätter ”en” eller ”ett” framför. Det kan väl inte vara så svårt. Särskilt som svenskan slipper alla de knepiga kasus som finns i andra språk. (Här protesterar rättstavningsprogrammet i datorn och ber mig kontrollera ordformen: de och kasus. Om ett bestämningsord bestämmer ett substantiv bör de ha samma numerus: den och kasus, säger datorn). Nej det är inte så enkelt och självklart som det låter. Sara Lövestam har redan haft en lektion med oss läsare i ”Grejen med verb”. Nu tar hon sig an substantivenRead More →

Recension Martin Kylhammar: Bland resenärer och kosmopoliter – svensk kultur inför utlandet Carlssons förlag Ibland händer det att omständigheter och världspolitiska skeenden spelar en författare rakt i händerna, så att man blir sannspådd i samma ögonblick en bok sett dagens ljus. Professorn vid Tema kultur på Linköpings universitet, Martin Kylhammar, har prickat exakt rätt med essäsamlingen ”Bland resenärer och kosmopoliter. Svensk kultur inför utlandet”. I samma stund som Donald Trump hamrar ut sitt budskap om ”vad som hände i Sverige i går kväll” och då Sverigedemokraterna och Socialdemokraterna träter om Sverigebilden i Wall Street Journal, kommer Martin Kylhammar med en lärd bok som behandlar bildenRead More →

Recension Melissa Broder: So sad today – personliga essäer Bokförlaget Daidalos Även om ångest är ett grundtillstånd som vidrör varje människa, är det svårt för någon annan att sätta sig in i vad det är att leva med stark ångest och panikångest. Med diagnosen GAD, generaliserat ångestsyndrom, har man sökt fånga ett plågsamt liv där ångesten rastlöst ger sig till känna med katastroftankar och ständigt negativa förväntningar. Med ångesten följer en självupptagenhet som inte är narcissistiskt färgad. Snarare är det omöjligt att sätta något annat före den ångest man ständigt vill bli kvitt. Däremot brukar jag som psykoterapeut alltid framhålla att människor med ångestsyndrom oftaRead More →

Östgöta Correspondenten den 28 februari 2017 Länk till krönikan på corren.se Det finns ett citat som antagligen med orätt tillskrivs Martin Luther, fastän orden återspeglar hans livshållning och gott kunde varit hans egna: ”Även om världen går under i morgon så planterar jag mitt äppelträd idag”. Den som verkligen yttrade de liknande orden var rabbinen Jochanan ben Zakkai, samtida med Jesus, som räddade judendomen efter Jerusalems förstörelse år 70 e Kr: ”Om du står med en planta i handen och någon ropar: Messias har kommit! Så plantera först ditt träd och gå sedan att hälsa Messias”. När det judiska upproret blodigt slagits ned var denRead More →

Recension Anna Platt: Vi faller Forum förlag Lidande och smärta kan aldrig förhärligas eller förädlas till något upphöjt och stort. Ändå kan man ibland möta något hos människor som bär på motgångar, ensamhet och djupaste besvikelse som är styrka och kraftfullhet. Ett skimmer av överlevnad mitt i det som annars är mörker. Något som personen själv ofta är fullständigt omedveten om. Det bara finns där. Anna Platt är manusförfattare och skribent. Född i USA men uppvuxen i Linköping. Tidigare har hon gett ut en barnbok men debuterar nu som romanförfattare med ”Vi faller”. Det är en bok fylld av detta gåtfulla skimmer. Platsen är LinköpingRead More →

Dagens Samhälle den 13 januari 2017 Länk till artikeln på dagenssamhalle.se Man känner alltid igen en rättshaverist. Det är en grupp av människor som psykiatrin har tappat intresset för, rättsväsendet har svårt att hantera och som ofta orsakar lidande för sig själva, sina anhöriga och de myndighetspersoner de kommer i kontakt med. Oavsett i vilken verksamhet vi möter rättshaveristen ser vi en liknande bild. Det är en grupp som är svår att definiera, men lätt att känna igen. Brottsförebyggande rådet släppte nyligen en uppföljning på rapporten Otillåten påverkan mot myndighetspersoner (BRÅ 2016:13). Rättshaverister lyfts här upp som en grupp som försvårar myndighetspersoners tjänsteutövning genom påstridigaRead More →

Juridisk tidskrift nr 2 2016/17 ”De vrånga nejsägarna, rättshaveristerna, de maktlystna flytaovanpå-människorna, är det inte de, som ställer till allt ont både i större och mindre sammanhang? Deras förkrympta själar har inte plats för någon generositet eller människokärlek”. Astrid Lindgren, dagboksanteckning 1947 Vad som fick vår mest folkkära sagoberätterska att i sin dagbok utbrista så upprört är mig obekant. Ändå är känslan igenkännbar hos många av dem som i sina arbeten kommer i kontakt med de människor vars beteende vi ofta kallar för rättshaveristiskt. De väcker förtvivlan, ilska, osäkerhet och uppgivenhet hos sin omgivning, som förgäves söker komma till tals med dem. Verksamheter som harRead More →