Recension Martin Lönnebo: GRUNDglädjen – Texter om liv, tro och hopp Foto av Emanuel Eriksson Verbum Det finns en riktning inom den moderna konsten som kallas för naivism. En naivism som inte får missförstås som naiv. Den naivistiska konstnären är en djupt skolad målare som med allt sitt kunnande och sin talang söker återfå förmågan att se världen genom barnets och den oskolade betraktarens ögon. Konstnärer som vi kopplar till naivismen är Marc Chagall, Nils von Dardel, Bror Hjorth och Olle Olsson Hagalund. Deras enkelhet var skenbar, bakom det barnsliga fanns stort kunnande. Biskop emeritus Martin Lönnebo är teologins naivistiske konstnär. Obekymrat rör han sigRead More →

Recension Samar Yazbek: Hon som vandrar Ordfront förlag Översättning: Marie Anell Den danska författaren Karen Blixen skrev: ”Allt lidande kan bli buret om det finner sin plats i en berättelse, eller om du berättar en historia om det”. Jag tänker på detta citat när jag läser Samar Yazbeks roman ”Hon som vandrar”. Den unga tonåringen Rima i krigets helvete i Damaskus som tagit sin tillflykt till all världens berättelser. Människor runt omkring Rima tror hon är stum. Men tungan har knutit sig och vill i protest inte längre forma några ord. Ibland kan hon nynna koranverser, som enda röst till sin omvärld. Helst och nästanRead More →

Recension Ole Thorstensen: En snickares dagbok Albert Bonniers förlag Översättning: Jan Stolpe I den ständiga rapportfloden om stress, arbetsbelastning, sjukskrivningar och nedskärning har nyhetsströmmarna slitit själva arbetet med sig och förvandlat ett viktigt livsområde till något vinddrivet. Att känna stolthet över sitt arbete och sin yrkeskunskap har kommit i skymundan för alla problem som associerar jobbet med utsatthet. Visst finns det något verkligt i den utsattheten. Men det är lätt att glömma bort den andra sidan. Glädjen i att skapa, självaktningen i den egna färdigheten, nyfikenheten i vad som går att uträtta. De antika grekerna talade om frónesis, som ett särskilt lärdoms- och yrkesbegrepp.  DenRead More →

Recension Åsa Nilsonne: Processen – möten, mediciner, beslut Natur & Kultur ”Att försöka bringa hjälp till en människa med psykiska problem är något av det finaste en människa kan göra”, skriver psykiatrikern och idéhistorikern Nils Uddenberg i sin biografi ”Själens Shamaner”. Psykiatrikern som ofta är en illa sedd person i skönlitteraturen, får en oväntad humanistisk röst när hen själv kommer till tals. Många är de psykiatriker och neurologer som sökt berätta sina liv för oss läsare och hur de personliga erfarenheterna fallit samman med uppdraget att bota människor med psykisk ohälsa. Johan Cullberg, Clarence Crafoord, Gert Wretmark, Nils Uddenberg, Jan-Otto Ottosson, Oliver Sacks, för attRead More →

Foto: Niklas Sandström Recension Johanna Holmström: Själarnas ö Norstedts förlag En lite bortglömd plats men värd ett besök är hospitalskyrkogården på Ulleråker i Uppsala. Patienter som levde och dog på sjukhuset under sent 1800-tal och fram till mitten av 1900-talet ligger begravda där. Så även många av personalen vars arbete var en lika livslång uppgift som patienternas vistelse i vården. Patienterna är begravda i mitten av kyrkogården, personalen runt omkring dem som en skyddande mur mot omvärlden. Övervakade in döden. Omvårdade in till evigheten. Den finska författaren Johanna Holmström, för många av oss känd och uppskattad med novellsamlingen Camera Obscura, berättar om den svunna hospitalsvärldenRead More →

Recension David Lagercrantz: Mannen som sökte sin skugga Norstedts förlag Det är mycket som ska rymmas innanför pärmarna på David Lagercrantz fortsatta bygge av Stieg Larssons Millenniumtrilogi. Först och främst Lisbeth Salander och Mikael Blomkvist med alla närstående personer i sin omgivning. Sedan den redan välbekanta och förväntade kontexten i kombination med en ny författares tankar, föreställningar och dramaturgi. De samhällsutmanande ämnena, denna gång genetik, psykoanalys, finansvärldens bräcklighet, hedersrelaterat våld och antisemitism i relation till islamofobi. Därtill en intrig och ett drama som omedelbart tar sin början med Lisbeth Salander som avtjänar ett kortvarigt fängelsestraff för egenmäktigt förfarande. Problemen kommer i hennes väg då honRead More →

Recension Jerker Virdborg: Sommaren, syster Albert Bonniers förlag Den som är uppvuxen på 50- och 60-talet minns telefonkatalogernas informationsdel ”Om kriget kommer”. Allvarsamma och dramatiska uppmaningar med kusliga illustrationer: ”Vi ger aldrig upp! Varje meddelande att motståndet skall uppges är falskt”. Komihåglistor för evakuering; batteri, konserver och varma kläder. Uppmaning att ansluta sig till motståndsrörelser om civilsamhället skulle falla samman. Allt det där känns idag så oändligt avlägset. Vi inte ens riktigt förstår att de flyktingar som nu kommer till Sverige bär med sig en berättelse om kriget som verkligen kom. I novellsamlingen ”Skyddsrummet Luxgatan” (2015) lät författaren Jerker Virdborg Sverige drabbas av ett krigRead More →

Recension David Grossman: En häst går in på en bar Albert Bonniers förlag Översättning: Natalie Lantz År 1905 skrev Sigmund Freud boken ”Vitsen och dess förhållande till det omedvetna”. Hur humorn, framför allt den judiska humorn, kan avslöja bråddjup i en människas liv och inre värld. Det onämnbara blir ofta åtkomligt med drastisk och ibland grov humor. Ståuppkomikern Dovaleh G kliver i modern samtid upp på scenen i den israeliska kuststaden Netanya. I publiken sitter en pensionerad domare från en av landets domstolar. Dovaleh har bett honom komma dit för att få ett utlåtande om sketchen. Någon gång i barndomen har de mötts, ändå ärRead More →

Recension Kjell O. Lejon (redaktör): Föreställningar om döden – forskares aspekter på vår existens och dess begränsning Medverkande författare: Björn Alm, Niclas Franzén, Fredrik Gregorius, Anna Ingemark, Kjell O. Lejon, Kerstin Lind, Åsa Nilsson Dahlström, Karin Ström Lehander, Gary Svensson, András Szigeti, Håkan Ulfgard Carlsson bokförlag Det ligger nära till hands att tänka om döden som något statiskt, en fastlåst tanke som inte ändrar sig från tid till annan. Döden är ju det oåterkalleliga tillstånd som det är. Inget kan vara mer fel. Tankar, föreställningar och förhållningssätt till döden skiljer sig åt mellan olika epoker, kulturer och uttrycksmönster. Döden är en högst levande och dynamiskRead More →

Recension Anna Laestadius Larsson: Hilma – en roman om gåtan Hilma af Klint Piratförlaget Konstnären Hilma af Klint var övertygad om att hennes konst skulle kunna tas emot och bli förstådd först 20 år efter hennes död år 1944. Det tog längre tid än så. Det var inte förrän 1986 som hennes tavlor uppmärksammades i Los Angeles med utställningen: The Spiritual in Art, Abstract Painting 1890–1985. Sedan följde en lång räcka av utställningar världen över där cirkeln sluts år 2013 med Moderna museets retrospektiva utställning: Hilma af Klint – abstrakt pionjär. Hilma af Klints tro på själens odödlighet besannades i varje fall av hennes konst.Read More →