Recension
Lars Sund: Där musiken började

Förlaget

Platsen är Jakobstad i Finska Österbotten. På ett café sitter berättaren, bokens jag, och en skrivlärare som kommenterar berättelsen fortgång och utveckling. Berättelsen handlar om kompositören Alf Holm, en fiktiv person, och tar sin början i 60-talet och skolåldern för att med stilla fart söka sig fram 80-talet. Varför blev Alf Holm den världsberömde musikern? Vem var han? Vilka och vad formade honom?

Berättaren var skolkamrat med Alf Holm. Sökte sig till honom i en beundran gränsande till kärlek, men vågade aldrig riktigt komma nära. Spionerade och smög, men gav sig aldrig till känna. Alf Holm själv var blyg, tillbakadragen, men ett med sin musik.

”Där musiken började” är Uppsalaförfattaren Sven Holms andra fristående del i Jakobstadstrilogi, där berättelsen kretsar kring en kompositör och tillika bygdens son. Berättarens hemliga lite skamfyllda beundran och Alf Holms egen blyghet skapar navet i berättelsen. Berättaren vågar aldrig riktigt närma sig sin egen huvudperson och Alf Holm gömmer sig bakom stadens innevånare, sin familj och nära relationer.

Resultatet blir en fantastisk berättelse om inte bara kompositören utan även hans familj och stadens innevånare. Inte minst systrarna Schalin spelar en avgörande roll i Alf Holms liv. Allt och alla blir omsorgsfullt presenterade. Ett epos om en stad i Finlands brytningstid. Den vuxna och äldre generationen är fortfarande präglade av kriget. Den yngre generationen söker sin identitet i det nya och den annorlunda musiken; Beatles, Rolling Stones, Frank Zappa och Pink Floyd.

Lars Sund. Foto: Laurent Denimal

Berättelsen framförs med en långsamhet och detaljrikedom som hejdar upp den som vill sluka böcker snabbt. Tempot dras ned. Detta är vällagad slow food för en läsare. Inget lämnas åt slumpen. Men inget blir heller oväsentligt och ointressant. Här finns en detaljrikedom som snart fascinerar läsaren. Tidsförankrande personer och associationer ger romanen drag av Forrest Gump. Romanen är fylld av små pusselbitar som först vänds rätt, för att sedan fogas samman till Alf Holms biografi. Språket hos berättaren är lite ålderdomligt och högtidligt och ger klang åt den noggranna uppbyggnaden. Runt allt smyger en vålnad från det förgångna, Odin Sikström, som blir en länk mellan kompositör och stad.

Jag kan ana att Lars Sund själv lånat drag till både berättaren och dess huvudperson. Jakobstad är hans egen barndomsstad. Det kännetecknande hos Lars Sund kärleken till sina gestalter. Utan moraliska pekpinnar berättar han om deras storhet och deras tillkortakommanden. ”Där musiken började” är en solid byggd roman. Underhållande med en ton av både humor och melankoli. Sådana romaner hittar jag sällan idag.

Jakob Carlander

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.