Recension
Kjell O. Lejon (redaktör):
Tankar om lycka – några kulturvetenskapliga forskares perspektiv

Carlssons förlag

Vad är lycka, kan man över huvud taget veta om man är lycklig? Lycka är ett lika viktigt som svårfångat ord med så många nyanser.

Forskningsmiljön för kulturvetenskaper vid Linköpings universitet har under redaktion av professor Kjell O. Lejon redan i ett flertal böcker tagit sig an olika ämnen för en tvärvetenskaplig belysning. Denna gång undersöker man lycka ur filosofiskt, konst-religionsvetenskapligt och socialantropologiskt perspektiv. Ämnesval och infallsvinklar visar sig vara ett lyckokast. Detta lika angelägna som svårfångade begrepp blir belyst på så många olika sätt, men alltid lika intressant.

Martin Berzell och András Szigeti söker grunden till begreppet hos de antika stoikerna och epikuréerna genom att ställa sig frågan ”Kan man bli lycklig utan att känna glädje?”. Även för en stoiker är det möjligt att uppleva lycka. Kjell O. Lejon spelar ämnet vidare med kyrkofadern Augustinus för vilken lycka var längtan efter Gud. I modern framgångsteologi med amerikanska förtecken har lyckan blivit en värdemätare för själva tron. Lycka är det positiva tänkandet, beskriver Fredrik Gregorius. Andra har sökt lyckan i naturen. Gary Svensson berättar hur konstnärer under 1900-talets början sökte gestalta lyckan i utopiska kollektiv. Blir man lycklig av pengar? Fredrik Stjernberg och Åsa Nilsson Dahlström problematiserar den frågan med två olika perspektiv. Det finns alternativ till BNP om vi vill värdera lycka. Människorna i Vanuatu har något att lära oss. Men för hur länge? Björn Alm ger en inblick på synen av kärlek och äktenskap i Sydindien som inte bara involverar de två som gifter sig. Det handlar om lycka för många.

I konsten kan lyckan gestaltas på olika sätt. Niclas Franzén visar hur Ivar Arosenius målade in den i det lyckliga hemmet, där modern, kvinnan, är den lyckobärande madonnan. Karin Ström Lehander, följer konstnären Tyra Kleen på hennes resor i Asien. Här gestaltar Tyra Kleen sin uppfattning av lycka såväl i sitt måleri som i sina reseskildringar. Det är också ett av Tyra Kleens verk som fått illustrerar bokens omslag; Repos. En läsande kvinna i en hängmatta med perspektiv över ett landskap som ger en hisnande känsla. Lycka är inte bara framtidens längtan utan även ett nostalgiskt sökande bakåt. Kerstin Lind följer några sentida avtryck till Atterboms sagospel ”Lycksalighetens ö” och ställer sig frågan om själva begreppet har någon relevans idag. Anna Ingemark visar hur vi söker gestalta lyckan i med inredningen i våra hem. Hemmet blir en plats för drömmen om ett lyckligt liv. Ellen Key är för övrigt ett namn som dyker upp lite här och var i boken, utan att hon har en särskild plats.

En lärd och underhållande bok att bli klok av och kanske lite lyckligare.

Jakob Carlander

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.