RecensionAmerica Vera-Zavala: Svartskalle – en svensk historia Ordfront förlag Det är bara att konstatera. America Vera-Zavalas bok om rasism i Sverige är en provocerande läsning. På gott och ont. Jag inser snart att jag som läsare behöver ett stycke av denna provokation för att se och förstå det som är bokens viktiga budskap. Att det Sverige jag och andra lever i är långt ifrån det jämlika och toleranta samhälle vi på näst intill ett självklart sätt gör anspråk på. America Vera- Zavala skriver inte enbart om den vulgära rasismen som skamlöst uppträder utan maskering på nätet och i demonstrationer. Hon frilägger också de attityder ochRead More →

RecensionDavid Grossman: Med mig leker livet Albert Bonniers förlag Översättning: Natalie Lantz Om man vistas i Israel ett tag och ger sig tid att möta och lyssna till människor förbyts snart den där klaustrofobiska känslan av ett inträngt land till en upplevelse av att möta hela världen, och all världens historia. Hit på denna smala landremsa vid östra Medelhavet har människor burit med sig livsöden från jordens alla hörn, planterat dem och sökt integrera sina erfarenheter till en gemensam berättelse. Ett till synes hopplöst företag. Författaren David Grossman kliver rakt in i denna brokiga mosaik med sin nya roman ”Med mig leker livet”. Det ärRead More →

RecensionDmitri Plax: Peter. Tid Ersatz förlag ”Han dog i augusti… hur ska jag kunna gå vidare till september medan han blir kvar i augusti?” Orden är hämtade från David Grossmans bok ”Fallen ur tiden”, där han lika smärtsamt som poetiskt skildrar hur sorgen efter hans son förändrar livets alla perspektiv. Orden ringer milt i mina öron när jag läser Dmitri Plax sorgebok över sin son Peter. Hur tiden stannar och går förlorad, och hur vilsen den är som måste finnas kvar i den. Peter, som var 16 år, mördades brutalt och fullständigt meningslöst av en kamrat i Danderyd sommaren 2019. Ett mord som berörde hosRead More →

RecensionErnst Brunner: Marmormolnet – om bildhuggaren Sergel Albert Bonniers förlag Med Marmormolnet avslutar författaren Ernst Brunner den serie av sex biografier som alla utspelar sig huvudsakligen under 1700-talet och mestadels i Stockholm: Bellman, Karl XII, Anckarström, Swedenborg, Johan Helmich Roman och nu Tobias Sergel. Stockholm som utgångspunkt och sedan resorna ut i Europa och världen. Med Marmormolnet återvänder Ernst Brunner till berättelsens jag-form där Sergel själv får komma till tals och på så sätt accentuera det historiska biografiska perspektivet med den nutida författarens egen fantasi och skaparkraft. Ernst Brunner använder de beskrivande orden för att levandegöra, inte bara sina gestalter, utan även staden, myllret avRead More →

RecensionNiklas Rådström: Då, när jag var poet Albert Bonniers förlag När jag håller Niklas Rådströms pinfärska diktsamling i min hand kommer ett nostalgiskt och lite vemodigt minne tillbaka. Någon gång i slutet på 1980-talet. Jag var sjukhuspräst på Ulleråkers psykiatriska sjukhus i Uppsala. Lite djärvt gjorde jag och kantorn en mässa med bärande texter från Niklas Rådströms diktsamling ”Den helige Antonius frestelser”. I en miljö där livets skuggfrågor ställdes med brutal uppriktighet, var Niklas Rådströms poesi så tveklöst självklar. Det är mer än trettio år sedan. Poesin är en klyfta att klättra genom,inte för att komma ner i eller upp ur,utan för att hitta enRead More →

RecensionIsabella Nilsson: Vårt behov av vers – en nonsenspoetik för nervösa Ellerströms förlag ”Det må bära eller brista. Och bären brister”. En kort strof ur Niklas Rådströms bok ”Den helige Antonius frestelser”. Den dramatiska formuleringen. Allt satt på ett kort och sedan upplösningen i en intighet, en tramsig formulering. Att för ett ögonblick skåda ned i tillvarons allvar och mörker, för att sedan överleva det. Författaren och översättaren Isabella Nilsson kallar detta för nonsenspoetik. För två år sedan fick vi förmånen att ta del av hennes egen poesi i ”Nonsensprinsessans dagbok”. Halsbrytande texter som bokstavligen kastade sig mellan liv och död, tungt allvar och lekfullaRead More →

RecensionLydia Sandgren: Samlade verk Albert Bonniers förlag Det är mycket som överraskar med Lydia Sandgrens debutroman ”Samlade verk”. Mest förbluffande är det faktum att detta är en debutroman. Tonen och anslaget är säkert. Aktörerna verkliga och tydliga utan att för ett ögonblick bli karikatyrer. Psykologiskt djup som navigerar mellan realism, sorg, övergivenhet, satir och varm humor. En roman på 700 sidor, där orden mellan raderna bjuder läsaren på ytterligare 700 sidor. Det är bara att ta för sig. En humanistisk fest där konsten, filosofin, litteraturen, historian, psykologin och den klassiske överliggaren är de storheter som driver berättelsens gestalter mot framgång och nederlag. ”Samlade verk” kretsarRead More →

RecensionJenny Jägerfeld och Mats Strandberg: Monster i terapi – skräcklitteraturens ikoner hos psykologen Norstedts förlag Med den moderna psykologins fokusering på kognitiv beteendeterapi har en viktig länk mellan psykologisk behandling och konst, litteratur, myter och dramer gått förlorad. Därför är det med stor glädje och förväntan som jag läser boken ”Monster i terapi”, där fyra gestalter i skönlitteraturens skräckkabinett får lägga sig på divanen, nåja fåtöljen, och komma till tals kring sitt inre känsloliv. Mr Hyde, Frankensteins monster utan namn, Carmilla och Dorian Gray, fyra litterära gestalter från det monstertokiga 1800-talet, gör en tidsresa och befinner sig plötsligt hos en psykolog i Stockholm som bedriverRead More →

RecensionKjell O. Lejon (redaktör): Tankar om lycka – några kulturvetenskapliga forskares perspektiv Carlssons förlag Vad är lycka, kan man över huvud taget veta om man är lycklig? Lycka är ett lika viktigt som svårfångat ord med så många nyanser. Forskningsmiljön för kulturvetenskaper vid Linköpings universitet har under redaktion av professor Kjell O. Lejon redan i ett flertal böcker tagit sig an olika ämnen för en tvärvetenskaplig belysning. Denna gång undersöker man lycka ur filosofiskt, konst-religionsvetenskapligt och socialantropologiskt perspektiv. Ämnesval och infallsvinklar visar sig vara ett lyckokast. Detta lika angelägna som svårfångade begrepp blir belyst på så många olika sätt, men alltid lika intressant. Martin BerzellRead More →

RecensionAnnika Nordin (redaktör): Tag och skriv! Fjorton författare om sitt skrivande Natur & Kultur Tag och skriv! Uppmaningen kommer från journalisten och författaren Åsa Lindeborg i antologin med samma namn, där fjorton författare delar med sig av råd, vånda, varningar och uppmuntran till skrivandet. Titeln är som en anspelning på eukaristins ord: Tag och ät. Ett inkarnationens mysterium där ordet blir kött. Varje författares lidande och utmaning; att göra orden levande, gestalter och miljön verkliga och berättelsen trovärdigt talande in i våra egna liv. Skrivandet som något oförklarligt. En blandning av praktiskt hantverk och ett lika obegripligt och ogripbart skapande. Andrea Lundgren liknar sig självRead More →