Recension
Erik Peterson: Fursten av Norden. Kristian Tyrann

Natur och Kultur

”Kristian Tyrann satt på spisen och spann. Då kom Gustav Wasa och slog han på hasa. Sen blev det frid uti Sveriges land.”

Lite märkligt är det. Men i fjärde klass gav vår lärare oss denna ramsa i hemläxa att kunna utantill. Få historiska gestalter är så nedvärderade och baktalade som den danske kungen Kristian II. Dessutom är ramsan fylld av felaktigheter. Linköpingshistorikern Erik Peterson som nu kommer ut med en diger bok om denne sägenomspunne person i ”Fursten av Norden”, poängterar att det då inte fanns ett land som hette Sverige. Allt var ett Skandinavien med en högst bräcklig sammanhållning, där kungar gjorde anspråk på makten men ständigt fick spela under täcket med stormän, adel och kyrkan.  Särskilt kring Kristian II är sikten skymd. Hans livsöde skrevs av de som tog över efter honom. Utmanövrerad av Gustav Wasa i Stockholm och i sitt eget Danmark avsatt av rådsherrarna. Därtill kommer ett 1800-tal som sökte skapa bilden av för evigt existerade nationalstater.

Erik Peterson är en fantastisk historiker som redan presenterat ett antal personer från 1500- och 1600-talet för oss: Karl IX, drottning Kristina och Per Brahe. Till Erik Petersons särskilda förmåga hör att på ett finstämt sätt kunna fånga historisk fakta med psykologiska reflektioner, samtida metaforer och en djup inlevelseförmåga som gör Kristian II till en levande person. Ett livsöde som berör och som förändrar den gängse bilden. Visst finns där Machiavellis furstedrag med hänsynslöshet och kall beräkning. Men fram träder också en tragisk person som kanske rent av var före sin tid. Som ville ge mer makt åt bönder och borgare, som var lärd och kunnig och tog frågor om tron på djupt allvar. Som kanske var alltför vek och tvehågsen att axla den tyranniska manteln.

Erik Peterson återger den dialog han hade med Martin Luther, vars sympati följde honom in i exilen. På många sätt skildrar Erik Peterson en protohistoria till vår egen tid och låter oss ana hur allt hänger samman. Han problematiserar också vår historiskkritiska bild som allt för lätt färgas av att vi sitter med facit i hand. Långt mer än vi förstår kanske slumpens skördar avgjorde händelsernas utveckling. Klokt låter Erik Peterson först berätta klart Kristians historia från födelse till avsättning och fångenskap, innan han går igenom händelserna kring Stockholms blodbad, till vilken biskop Gustav Trolle tycks haft lika mycket skuld.

Erik Peterson lyfter också fram kvinnornas historia och ger starka kvinnoporträtt av Metta Ivarsdotter, Sigbrit Willoms och Kristina Gyllenstierna. Kopplingarna till nutiden kittlar då författaren beskriver hur Kristian på hemväg från Stockholm rastar i Linköping och vandrar förbi det som nu är Horse and Hound. Här finns en närhet. Och kanske skiljer vi oss inte så stort från denna tid som vi ibland tror. Kristian tillsatte sina egna biskopar oavsett vad kyrkan tyckte. Det hände så sent som 1995 i vår egen tid att staten gjorde på samma sätt.

Erik Peterson har skrivit en fantastiskt generös och levande biografi av ett tragiskt livsöde. Det bästa jag läst av alla historiska böcker jag så gärna dras till. Du kommer att bli lika hänförd som jag om du läser ”Fursten av Norden”.

Jakob Carlander

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.