Ett urval av Jakob Carlanders recensioner från 2005. Det går bra att citera eller använda dem på annat sätt, men du måste alltid hänvisa till författare och källa. Om inget annat anges är recensionerna publicerade i Östgöta Correspondenten.

Anne Franks dagbok. Den oavkortade originalutgåvan

Clarence Crafoord: Människan är en berättelse. Tankar om samtalskonst

Erik Aurelius: Evangelium för gudlösa

Johan Beck-Friis: När Orpheus vände sig om. En bok om depression som förlorad självaktning, Insikten & Svensk Kyrkotidning

Johanna Nilsson: De i utkanten älskade

Suzanne Sjöqvist: Du är hos mig ändå

Torbjörn Tennsjö: Läget. Om krig, moral och världens framtid