Ett urval av Jakob Carlanders recensioner från 2004. Det går bra att citera eller använda dem på annat sätt, men du måste alltid hänvisa till författare och källa. Om inget annat anges är recensionerna publicerade i Östgöta Correspondenten.

Carina Burman: Babylons gator. Ett Londonmysterium

Håkan Nesser: Skuggorna och regnet

Jan Guillou: Tjuvarnas marknad

Johan Cullberg: Gustaf Fröding och kärleken. En psykologisk och psykiatrisk studie, Insikten

Owe Wikström: Om heligheten och dess envisa vägran att försvinna.
Religionspsykologiska perspektiv
, Insikten

Owe Wikström: Ikonen i fickan. Om yttre och inre resor

Thure Stenström: I alma maters tjänst. En Uppsalaprofessor ser tillbaka