Gunnar Wetterberg berättar på ett lika enkelt som lärt sätt om prästernas resa genom Sveriges historia.
Copyright/fotograf: Viktor Fremling

Recension
Gunnar Wetterberg: Prästerna

Albert Bonniers förlag

Vad tänker du på om jag säger ordet präst? Ett minne från en begravning eller ett dop, en sommarpratare i radio, eller en kuf med mossiga åsikter?

Präst är ett av vårt samhälles äldsta yrken. Stundtals har de levt utsatta som när de i vikingarnas Birka kunde bli sålda som slavar eller då Ingemar Hedenius år 1949 drog ner byxorna på biskoparna med sin bok Tro och vetande. I andra tider har de representerat makt då de bannlyste kungar eller förhörde byborna på katekesen.

Om allt detta berättar Gunnar Wetterberg; historiker, författare och för många känd från programmen Fråga Lund och På spåret. I boken ”Prästerna” skildrar han denna yrkesgrupp genom Sveriges historia från vikingatid fram till år 2000 då Svenska kyrkan skildes från staten. Under dessa tusen år finns en kontinuitet. En obruten linje av människor som avlöser varandra, där från 1950-talets slut även kvinnor funnits med. Det är en fascinerande berättelse som också fångar svensk historia i allmänhet. Prästerna har varit nära förbundna med makt och händelseutveckling. Att ta del av prästernas historia i Sverige är också att förstå samhällets utveckling i stort, från småriken via envälde till demokrati. Gunnar Wetterberg berättar på ett lika enkelt som lärt sätt om prästernas resa genom Sveriges historia. Han gör det underfundigt, roligt och personligt, då också präster finns i Gunnar Wetterbergs egen släkt. Han tar kål på en och annan myt. Som den om prästernas roll i häxprocesserna på 1600-talet. Visst fanns det präster som drev på de paranoida föreställningarna. Men det var också präster som såg till att de kom till ett slut.

Gunnar Wetterberg beskriver sig som en amatör i ämnet. Kanske är det också därför som prästerna skildras i ljuset av de historiska förändringarna. Sällan kommer de själva till tals i sina egna upplevelser och med egna ord. Läsaren får mer ana sig till hur det var att tjänstgöra som präst i olika epoker. Ett exempel är den förnedring prästvigda kvinnor fick utstå under 1900-talets andra hälft. Gunnar Wetterberg håller sig till beslut och protokoll. ”Prästerna” är mer en kyrkohistoria eller rent av en historia om kristenheten i Sverige. Vad den enskilde prästen tänkte, kände och brottades med får vi inte riktigt veta, mer ana. Ändå växer det fram en respekt kring en yrkesgrupp, som följt sitt folk genom missväxt, pest, hungersnöd och krig fram till demokrati och välfärd, som tvingats omformulera sig och finna nya vägar, men som alltid funnits där.

Jakob Carlander