RecensionNiklas Rådström: Då, när jag var poet Albert Bonniers förlag När jag håller Niklas Rådströms pinfärska diktsamling i min hand kommer ett nostalgiskt och lite vemodigt minne tillbaka. Någon gång i slutet på 1980-talet. Jag var sjukhuspräst på Ulleråkers psykiatriska sjukhus i Uppsala. Lite djärvt gjorde jag och kantorn en mässa med bärande texter från Niklas Rådströms diktsamling ”Den helige Antonius frestelser”. I en miljö där livets skuggfrågor ställdes med brutal uppriktighet, var Niklas Rådströms poesi så tveklöst självklar. Det är mer än trettio år sedan. Poesin är en klyfta att klättra genom,inte för att komma ner i eller upp ur,utan för att hitta enRead More →

RecensionIsabella Nilsson: Vårt behov av vers – en nonsenspoetik för nervösa Ellerströms förlag ”Det må bära eller brista. Och bären brister”. En kort strof ur Niklas Rådströms bok ”Den helige Antonius frestelser”. Den dramatiska formuleringen. Allt satt på ett kort och sedan upplösningen i en intighet, en tramsig formulering. Att för ett ögonblick skåda ned i tillvarons allvar och mörker, för att sedan överleva det. Författaren och översättaren Isabella Nilsson kallar detta för nonsenspoetik. För två år sedan fick vi förmånen att ta del av hennes egen poesi i ”Nonsensprinsessans dagbok”. Halsbrytande texter som bokstavligen kastade sig mellan liv och död, tungt allvar och lekfullaRead More →

RecensionLydia Sandgren: Samlade verk Albert Bonniers förlag Det är mycket som överraskar med Lydia Sandgrens debutroman ”Samlade verk”. Mest förbluffande är det faktum att detta är en debutroman. Tonen och anslaget är säkert. Aktörerna verkliga och tydliga utan att för ett ögonblick bli karikatyrer. Psykologiskt djup som navigerar mellan realism, sorg, övergivenhet, satir och varm humor. En roman på 700 sidor, där orden mellan raderna bjuder läsaren på ytterligare 700 sidor. Det är bara att ta för sig. En humanistisk fest där konsten, filosofin, litteraturen, historian, psykologin och den klassiske överliggaren är de storheter som driver berättelsens gestalter mot framgång och nederlag. ”Samlade verk” kretsarRead More →

RecensionJenny Jägerfeld och Mats Strandberg: Monster i terapi – skräcklitteraturens ikoner hos psykologen Norstedts förlag Med den moderna psykologins fokusering på kognitiv beteendeterapi har en viktig länk mellan psykologisk behandling och konst, litteratur, myter och dramer gått förlorad. Därför är det med stor glädje och förväntan som jag läser boken ”Monster i terapi”, där fyra gestalter i skönlitteraturens skräckkabinett får lägga sig på divanen, nåja fåtöljen, och komma till tals kring sitt inre känsloliv. Mr Hyde, Frankensteins monster utan namn, Carmilla och Dorian Gray, fyra litterära gestalter från det monstertokiga 1800-talet, gör en tidsresa och befinner sig plötsligt hos en psykolog i Stockholm som bedriverRead More →

RecensionKjell O. Lejon (redaktör): Tankar om lycka – några kulturvetenskapliga forskares perspektiv Carlssons förlag Vad är lycka, kan man över huvud taget veta om man är lycklig? Lycka är ett lika viktigt som svårfångat ord med så många nyanser. Forskningsmiljön för kulturvetenskaper vid Linköpings universitet har under redaktion av professor Kjell O. Lejon redan i ett flertal böcker tagit sig an olika ämnen för en tvärvetenskaplig belysning. Denna gång undersöker man lycka ur filosofiskt, konst-religionsvetenskapligt och socialantropologiskt perspektiv. Ämnesval och infallsvinklar visar sig vara ett lyckokast. Detta lika angelägna som svårfångade begrepp blir belyst på så många olika sätt, men alltid lika intressant. Martin BerzellRead More →

RecensionAnnika Nordin (redaktör): Tag och skriv! Fjorton författare om sitt skrivande Natur & Kultur Tag och skriv! Uppmaningen kommer från journalisten och författaren Åsa Lindeborg i antologin med samma namn, där fjorton författare delar med sig av råd, vånda, varningar och uppmuntran till skrivandet. Titeln är som en anspelning på eukaristins ord: Tag och ät. Ett inkarnationens mysterium där ordet blir kött. Varje författares lidande och utmaning; att göra orden levande, gestalter och miljön verkliga och berättelsen trovärdigt talande in i våra egna liv. Skrivandet som något oförklarligt. En blandning av praktiskt hantverk och ett lika obegripligt och ogripbart skapande. Andrea Lundgren liknar sig självRead More →