Östgöta Correspondenten den 28 februari 2017
Länk till krönikan på corren.se

Det finns ett citat som antagligen med orätt tillskrivs Martin Luther, fastän orden återspeglar hans livshållning och gott kunde varit hans egna: ”Även om världen går under i morgon så planterar jag mitt äppelträd idag”. Den som verkligen yttrade de liknande orden var rabbinen Jochanan ben Zakkai, samtida med Jesus, som räddade judendomen efter Jerusalems förstörelse år 70 e Kr: ”Om du står med en planta i handen och någon ropar: Messias har kommit! Så plantera först ditt träd och gå sedan att hälsa Messias”. När det judiska upproret blodigt slagits ned var den ben Zakkai som ledde sitt folk mot en religion där etiken stod i centrum framför förföriska ord och maktanspråk.

Det är inte en slump att traditionen blandat ihop just dessa båda människor. Både ben Zakkai och Luther var reformatorer. Med 1 500 år emellan dem insåg de båda att den religion som är människan till verklig hjälp inte kan vända sig bort från samhället som en egen maktspelare och att bara den gudstro som låter människor tänka och känna själva kan överleva moraliskt. Båda hade förstått hur destruktiv den tro är som uppträder under mänsklig auktoritet och med maktanspråk. Även om Luther på senare år gav uttryck för antisemitiska tankar, vilket den katolska kyrkan gjort under lång tid före honom och sedan fortsatte med, fanns hos Luther en judisk syn på helig skrift och människans egen frihet. Människan är kompetent nog att läsa själv, tänka själv och förstå själv. Aldrig låta sig förföras av den beskäftiga religiösa kollektiva rösten som säger att ”så här är det”. I den Hebreiska bibeln finns otaliga berättelser där människor måste fatta egna beslut och där det inte räcker med att luta sig mot dogmer och gudomliga sanningar.

Jochanan ben Zakkai och Martin Luther ledde människor mot en tro som hörde samman med det övriga samhället och där ordet skulle tolkas med både hjärta och hjärna. Båda älskade orden, skrivandet och tolkandet. Fortfarande behövs deras röster i en religiös värld där man beskäftigt hänvisar till andliga vägledare, kyrkofäder och coacher med anspråk att redan tänkt åt dig. Att tänka själv står tyvärr ytterst sällan högt i kurs.

När Svenska kyrkan nu firar 500-årsjubileet av Martin Luther, finns det lika stor anledning bland oss icke-troende att tacksamt minnas och vårda traditionen från Luther och ben Zakkai. Varje människas rätt, skyldighet och ansvar att läsa, tolka och själv förstå. När president Trump reducerar orden och simplifierar verkligheten till 140 tecken i sina twitter och där ”fake news”, falska nyheter, haglar omkring oss om invandrare, tiggare och muslimer, där är det dags att göra som dessa båda reformatorer: Tänka själv och låta förnuftet råda. Inte springa iväg mot det som låter storslaget, sensationellt och uppseendeväckande. Stanna kvar ett tag, tänka efter och gräva i myllan för att plantera våra tankar med fasta rötter i den verklighet som gäller ett gemensamt samhälle och innesluter en hel mänsklighet.

Jakob Carlander

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.