Ett urval av Jakob Carlanders recensioner från 2006. Det går bra att citera eller använda dem på annat sätt, men du måste alltid hänvisa till författare och källa. Om inget annat anges är recensionerna publicerade i Östgöta Correspondenten.

Irène Némirovsky: Storm över Frankrike

Johan Cullberg: Kris och utveckling, även publicerad i Svensk Kyrkotidning

Karl Ove Knausgård: En tid för allt

Lennart Nilsson: Livet

Martin Lönnebo: Människan som ikon

Niklas Rådström: Gästen

Orhan Pamuk: Istanbul. Minnen av en stad

Theodor Kallifatides: Herakles