Som föreläsare vänder sig Jakob Carlander till personal inom bland annat vård och omsorg, socialtjänst, domstolar och tillsynsmyndigheter, polis, skola, hälso- och miljökontor, länsstyrelsens djurskydd, kyrkliga arbetsplatser, fackföreningar, försäkringsbolag och frivilligorganisationer. Såväl enstaka föreläsningar som hela utbildningspaket kan erbjudas.

Exempel på aktuella ämnen
 • Att möta starka känslor och affekter i människovårdande arbete
 • Lära känna, förstå och bemöta människor med ett rättshaveristiskt beteende
 • Att förstå sin egen utsatthet i människovårdande arbete
 • Det goda samtalet
 • Att lämna svåra besked i vård omsorg, socialtjänst, skola, hälso- och miljöinspektion och djurskydd, försäkringsföretag med mera
 • Att leda känslomässigt krävande arbete. För enhetschefer inom vård och omsorg
 • Att vara engagerad i frivilligt socialt arbete
 • Bemötande av oroliga föräldrar i förskola och skola
 • Att stödja anhöriga till långtidssjuka
 • Att rekrytera ny personal och genomföra förändringar på arbetsplatsen
 • Etik och bemötande
 • Livsfrågor och existentiella samtal
Bokning

För förfrågan och bokning, välkommen att kontakta LJ Carlander AB.

Klicka här om du vill mejla direkt (e-postlänk).

Arvode vid föreläsning

Heldag: 21 000 kronor
Halvdag: 17 500 kronor, eller enligt överenskommelse

Ideella föreningar samt stöd- och patientföreningar erbjuds lägre arvode efter överenskommelse.

Samtliga priser är exklusive moms och resekostnadsersättning.

Avbokning

Avbokning måste göras senast 30 dagar före föreläsningsdag.