”Två sanningar närmar sig varandra.

En kommer inifrån, en kommer utifrån,
och där de möts har man en chans
att få se sig själv.”

Tomas Tranströmer

 

 

 

Psykoterapi bygger på vetenskap, evidens och beprövad erfarenhet.

Det terapeutiska samtalet är betydelsefullt vid livskriser och psykiskt lidande; som relationskonflikter, panikångest, social fobi, tvångssyndrom, depression, oro, ätstörning, posttraumatiskt stressyndrom, beslutsångest, komplicerad sorg, separation, stress och utmattningssyndrom.

Kognitiv beteendeterapi är ett bra redskap för att komma till rätta med det lidande och de besvär som ovan nämnda tillstånd innebär eller kan medföra. Det psykoterapeutiska arbetet vid mottagningen bedrivs med kognitiv beteendeterapi, KBT, och psykodynamisk relationell psykoterapi, PDT.

Psykoterapin ger också en möjlighet att undersöka och pröva de strategier vi använder oss av för att hantera vår vardag. Kanske har vi nått fram till en punkt i livet, då det är meningsfullt och avgörande att byta strategier i mötet med andra människor och de egna känslorna.

Målet för en god psykoterapi är dock inte bara hälsa och läkedom, utan även självkännedom och personlig utveckling. Livsfrågorna är viktiga i alla åldrar och skeden av livet och i mötet med omvärldens krav och förväntan. Med psykoterapins hjälp kan vi återerövra initiativet i vår tillvaro och få mod att välja vår egen väg.

Vid behov av annan specialistvård samarbetar vi med Cordinator Medical Service i Östergötland.