Följande offentliga föreläsningar håller Jakob Carlander hösten 2022. Plats bokas hos respektive kursadministratör.

Rättshaveristiskt beteende

6 september, digitalt
kompetenstjanst.se

15 september, Stockholm
fakultetskurser.se

29 september, Karlstad
kompetenstjanst.se

4 oktober, Stockholm
ifju.se

11 oktober, digitalt
kompetenstjanst.se

18 oktober, Göteborg
kompetenstjanst.se

27 oktober, digitalt/halvdag
fakultetskurser.se

22 november, digitalt
kompetenstjanst.se

29 november, Stockholm
kompetenstjanst.se

7 december, Stockholm
ifju.se

8 december, Stockholm
fakultetskurser.se

Att förstå sin egen utsatthet

21 september, digitalt
kompetenstjanst.se

15 november, digitalt
kompetenstjanst.se

Chefens svåra samtal

14 november, Stockholm
ifju.se