Affekter och emotioner
i möten med människor

En bok för personal inom hälso- och sjukvården, socialt arbete och andra vårdyrken om de starka känslor man ibland möter hos patienter och klienter. Det kan handla om sådant som ilska, sorg, förtvivlan, skam, misstänksamhet och rädsla. Boken ger vägledning för situationer där människor fastnat och envist klamrar sig fast i en känsla, en hållning som kan förmörka livet och relationerna till andra. Om den drabbade inte får hjälp kan det i värsta fall utveckla sig till en psykiatrisk störning. Enkla och schematiska sammanställningar visar hur man bäst bemöter starka känslor i olika situationer och sammanhang. Boken handlar också om ens egna känslor i mötet med klienter, patienter och elever. Ibland reagerar vi på ett sätt vi själva inte riktigt förstår.

Boken bygger på moderna rön inom affektpsykologisk forskning där kropp och själ, biologi och biografi, hör ihop i oskiljaktig förening.

 

♦ Beställ boken från förlaget
♦ Beställ boken från Adlibris ♦