En handbok för stödpersoner

Att frivilligt engagera sig för att stödja andra människor kan vara mycket givande, men det kan också vara svårt. Hur skapar man en god relation till den man möter? Hur kan man hjälpa den andre att komma ur ett beteende som inte leder framåt? Hur kan man agera då man möter ångest eller starka känslor?

Det här är en handbok som ger kunskap och konkreta verktyg för dig som är stödperson. Den hjälper dig att skapa goda samtal och möten och visar på hur du kan hantera olika situationer som uppstår. Den tar också upp hur viktigt det är att sätta gränser för stöduppdraget och hur man kan utvecklas som stödperson.

Boken har tillkommit på initiativ av BOJ, Brottsofferjourernas riksförbund, men är lika användbar för alla som frivilligt engagerar sig för att stödja andra människor. Läs mer om boken i Brottsofferjourens tidning.

♦ Boken kan beställas här ♦