Möta människor med rättshaveristiskt beteende

Handbok för yrkesverksamma

Ny utökad upplaga!

Människor med rättshaveristiskt beteende anser sig ofta felaktigt och orättvist behandlade av sin omvärld. De kan i sin kamp för upprättelse göra tillvaron närmast outhärdlig för andra. Många gånger bottnar deras agerande i psykisk ohälsa.

Boken ”Möta människor med rättshaveristiskt beteende – Handbok för yrkesverksamma” ger kunskap och redskap för att bemöta dessa personer på ett sätt som lindrar deras lidande och ger dig själv andrum. Den riktar sig till alla som möter personer med rättshaveristiskt beteende i sitt yrke, men exemplen är främst hämtade från offentlig sektor. Här presenteras den senaste forskningen som finns inom ämnet. Boken innehåller även exempel på beslut från JO och IVO samt domar från förvaltningsrätten, kammarrätten och Högsta förvaltningsdomstolen.

I den nya och utökade upplagan redovisas både svensk och internationell forskning inom området. Dessutom lyfts problematiken med ett rättshaveristiskt beteende på nätet och för anhöriga. Nytt är också en fördjupad juridisk vägledning och flera exempel på svåra situationer.

Beställ boken:   ♦  Gothia Fortbildning  ♦  Adlibris  ♦  Bokus  ♦

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Författarna Andreas Svensson och Jakob Carlander.
Mer om Andreas Svensson kan du läsa här.