En handbok för samtal

För dig som ofta möter människor i samtal är metaforen ett ovärderligt verktyg. Med hjälp av metaforens bildspråk kan vi i professionella samtal förklara sådant som annars är svårt för den andre att ta till sig. Det kan handla om att leverera negativa besked, hantera en oväntad livskris eller ta upp ett ovälkommet beteende på arbetsplatsen.

I denna bok ger Jakob Carlander många konkreta och inspirerande exempel på hur du kan använda metaforer i dina samtal. Han visar bland annat på när metaforen är till störst hjälp, på vikten av att hålla bilderna enkla och begripliga, på betydelsen av att lyssna på klientens egna metaforer och – inte minst – när det är bäst att avstå från att använda dem.

Boken är skriven särskilt för dig arbetar inom socialtjänst, vård, omsorg och skola.