Konsten att ställa frågor
i människovårdande yrken

Detta är en bok om det professionella samtalets möjligheter och om frågandets viktiga roll. Författarna presenterar en enkel metod kring frågandet. De sätter fingret på viktiga vändpunkter i samtal och beskriver hur man med hjälp av rätt frågor kan lotsa det vidare. Texten levandegörs med fallbeskrivningar och exempel från många olika verksamhetsfält.