LJ Carlander AB samverkar med andra företag och personer inom flera olika områden.

Bland annat samarbetar vi med Cordinator Medical Service i Östergötland vid behov av specialistvård utöver den terapi som mottagningen erbjuder.

En annan betydande samarbetspartner är Andreas Wedeen (f. d. Svensson), legitimerad psykolog med kunskap om KBT och ACT. Andreas har tillsammans med Jakob Carlander skrivit boken ”Möta människor med rättshaveristiskt beteende” och är medförfattare till och har skrivit flera vetenskapliga artiklar om problematiskt uppskjutandebeteende.

Andreas Wedeen erbjuder samtalsbehandling på samma mottagning som Jakob Carlander. Han nås på andreas.g.wedeen@gmail.com.