logoliten

Hem | Psykoterapi | Parterapi | Föreläsning | Handledning | Böcker | Artiklar | Recensioner | Kontakt

x20972057302

Att lämna svåra besked

Denna bok ger en mängd praktiska, konkreta tips och råd om hur man ska agera när man tvingas lämna svåra besked så att det ändå blir så bra som möjligt. Det råder ingen tvekan om att Jakob Carlander har gedigen erfarenhet i ämnet och att han vet vad han skriver om. På ett enkelt och verklighetsanpassat sätt får han det som är bland det svåraste att verka så lätt Mycket bra är att barnsynvinkeln inte glömts bort. Ett extra stort plus – tycker i alla fall jag som nyligen infört Sveriges första barnvårdhund på Lilla Erstagården – är beskrivningen av Jakob Carlanders hund Dante och hur hunden ständigt finns med på hans psykoterapimottagning och sprider lugn samt bidrar till ökad tillit. ”Att lämna svåra besked” är välskriven och lättläst samt har, trots det allvarliga budskapet, även vissa humoristiska inslag. Den lämpar sig således väl för ovannämnda yrkeskategorier och rekommenderas starkt.” Ann Edner, Läkartidningen

"Tack vare de utmärkta konkreta mellanrubrikerna är boken lätt att snabbt slå upp i och använda som ett strategiskt stöd närhelst man måste lämna svåra besked." Eva-Stina Sundén, Skolledaren nr 3 2011

"Boken riktar sig till dig som i din yrkesroll ställs inför att lämna svåra eller ovälkomna besked. Den passar också mycket bra som kurslitteratur." Elevhälsa

"Denna bok kan till en början verka alltför grundläggande och självklar, men just för att den handlar om något som är så svårt behövs den. Författarna beskriver grundligt vad den som ska ge ett svårt besked bör tänka på och hur vederbörande kan gå till väga. Den som väljer att ta hjälp av de goda råden gör klokt i att göra instruktionerna till sina."Vårdfokus - tidning för Vårdförbundet

“Som presumtiv mottagare av oönskade besked tycker jag att boken borde ingå i alla vård-, myndighets- och chefutbildningar. Han (Jakob Carlander) skriver enkelt och begripligt, är konkret och tydlig. Och han skapar igenkänning. En utmärkt lärobok för alla som vill veta mer om hur man ska göra, när man ska ge besked, som ingen vill behöva ta emot.”Lena Köster, Östgöta Correspondenten

"Innehållet är praktiskt upplagt med många konkreta exempel och med många goda råd och riktlinjer. Texten är välskriven och utgör en utmärkt handledning och ett gott stöd för målgruppen, som bl.a. består av vårdpersonal, socialarbetare, chefer och lärare." Björn Nilsson, BTJ

"Boken Att lämna svåra besked av Jakob Carlander ger insikt i såväl mottagarens som avsändarens reaktioner och behov i samband med svåra besked. Här finns också strategier och konkreta råd kring hur man på bästa sätt överlämnar ett svårt besked så att den som tar emot det kan acceptera beskedet och gå vidare." Äldreomsorgsbloggen.se

De flesta av oss upplever en känsla av obehag och olust när vi är tvungna att meddela ett oönskat eller ovälkommet besked. Det är inte konstigt – vi mår bäst när vi gör andra människor glada och tillfreds. Ändå är svåra besked en del av arbetet för många yrkesgrupper.

Denna bok ger insikt i såväl mottagarens som avsändarens reaktioner och behov i samband med svåra besked. Här finns också strategier och konkreta råd kring hur man på bästa sätt överlämnar ett svårt besked så att den som tar emot det kan acceptera beskedet och gå vidare.

Boken är användbar för alla som i sitt yrkesliv lämnar svåra eller ovälkomna besked. Den är också utmärkt för utbildningar och som kurslitteratur.

Författaren Jakob Carlander är legitimerad psykoterapeut och präst. Han arbetar med bland annat psykoterapi, handledning och organisationsutveckling, har tidigare skrivit ett flertal böcker om samtal och samtalsmetodik och är en uppskattad föreläsare på området.

Boken “Att lämna Svåra besked” kan beställas på www.gothiaforlag.se

x20972057302