logoliten

Hem | Psykoterapi | Parterapi | Föreläsning | Handledning | Böcker | Artiklar | Recensioner | Kontakt

bokomslagstarkakanslorthumb

Starka känslor

affekter och emotioner i möten med människor

Citat

"Lättläst, pedagogisk och användbar bok. På ett okomplicerat språk förklarar Jakob Carlander affekter och emotioner; ilska, skam, rädsla , avund, glädje och sorg, kopplar dem till en livshistoria och sätter in dem i livets vardagssammanhang."
Anna Christina Sundgren, Insikten (Riksföreningen Psykoterapicentrums tidning) 2:2007

"Fallbeskrivningar och faktarutor gör det enkelt att se hur man bäst bemöter en affekterad människa i olika situationer."
Vårdfacket

"Den utgör en vägledning för dig som i arbetet, eller i privatlivet, möter människor som inte alltid lyckas balansera sina starka känslor med förnuftet"
Familjerätt på nätet

"Jakob Carlanders nya bok är en stimulerande och användbar vägledning för Dig som är nyfiken på starka känslor... En känsla dröjer sig kvar: Jag har varit med om en god vandring. Det går att återvända till de olika hållplatserna med nya tankar och funderingar som väcks i möten med människor"
Päivi Pykäläinen, Linköpings stiftsblad, 2006:4

"Känslor är knepiga. Ibland löper de amok och kan bli problematiska tillstånd. Tänk dig om du skulle vara ilska jämt. Hur du skulle skrämma din omgivning till tystnad och bli helt omöjlig att umgås med. Jakob Carlander, psykoterapeut i Linköping, har skrivit en bok om starka känslor"
Östgöta Correspondenten 14 juni 2006 (artikel)
 

Om boken

- Affekter och emotioner i möten med människor

En bok för personal inom hälso- och sjukvården, socialt arbete och andra vårdyrken om de starka känslor man ibland möter hos patienter och klienter. Det kan handla om sådant som ilska, sorg, förtvivlan, skam, misstänksamhet och rädsla. Boken ger vägledning för situationer där människor fastnat och envist klamrar sig fast i en känsla, en hållning som kan förmörka livet och relationerna till andra. Om den drabbade inte får hjälp kan det i värsta fall utveckla sig till en psykiatrisk störning. Enkla och schematiska sammanställningar visar hur man bäst bemöter starka känslor i olika situationer och sammanhang. Boken handlar också om ens egna känslor i mötet med klienter, patienter och elever. Ibland reagerar vi på ett sätt vi själva inte riktigt förstår.

Boken bygger på moderna rön inom affektpsykologisk forskning där kropp och själ, biologi och biografi, hör ihop i oskiljaktig förening.

bokomslagstarkakanslorthumb