logoliten

Hem | Psykoterapi | Parterapi | Föreläsning | Handledning | Böcker | Artiklar | Recensioner | Kontakt

Samtal och möten

i frivilligt socialt arbete

x40472057975

Att frivilligt engagera sig för att stödja andra människor kan vara mycket givande, men det kan också vara svårt. Hur skapar man en god relation till den man möter? Hur kan man hjälpa den andre att komma ur ett beteende som inte leder framåt? Hur kan man agera då man möter ångest eller starka känslor?
Det här är en handbok som ger kunskap och konkreta verktyg för dig som är stödperson. Den hjälper dig att skapa goda samtal och möten och visar på hur du kan hantera olika situationer som uppstår. Den tar också upp hur viktigt det är att sätta gränser för stöduppdraget och hur man kan utvecklas som stödperson.

Boken har tillkommit på initiativ av BOJ, Brottsofferjourernas riksförbund, men är lika användbar för alla som frivilligt engagerar sig för att stödja andra människor.

Läs mer om boken i Brottsofferjourens tidning:
http://www.tidningenbrottsoffer.se

Boken kan beställa på:
Gothiaforlag.se

"
Bokens styrka ligger i budskapet, att relationer tar tid och vikten av att, som stödperson, förstå reaktionssätt hos den person man är avsedd att stödja. Boken kommer sannolikt att fylla största funktion som diskussionsunderlag, där Carlanders tidigare böcker kan utgöra ett komplement"
May Nilsson, Socionomen 7, 2011

"
Är du stödperson, men känner dig vilsen i din hjälparroll? Då kan utmärkta handboken ”Samtal & möten i frivilligt socialt arbete” av prästen och psykoterapeuten Jacob Carlander hjälpa dig på rätt väg igen. Författaren tar dig i handen och leder dig varligt, men bestämt framåt mot kunskap och insikt. Du erbjuds en verktygslåda fylld med användbara verktyg för det goda samtalet. Carlander beskriver lättfattligt hur du kan skapa en bra relation till din klient. Han förklarar även hur du bäst agerar när du stöter på starka känslor som ångest och sorg. Jag tycker om den här boken, som är lättläst men ändå informativ."
Föreningen Balans

"
Samtal & möten i frivilligt socialt arbete är en fördjupande handbok som vänder sig till människor som är engagerade i frivilligt socialt arbete med unga vuxna och uppåt i åldrarna. Det är en lättläst och välskriven bok som det är svårt att lägga ifrån sig om man är det allra minsta intresserade av samtal och mänskliga relationer. Jakob Carlander är leg. psykoterapeut och präst med lång erfarenhet inom vård, omsorg och själavårdande verksamhet och detta märks verkligen. På ett klart och tydligt sätt går han igenom olika aspekter på rollen som stödperson, vilka verktyg man kan använda sig av i samtalet och hur man som stödperson kan hantera svåra situationer som t.ex. konflikter och självmordstankar och, inte minst, hur man tar hand om sig själv för att orka med sitt uppdrag. Boken är full av belysande exempel och författaren hämtar gärna inspiration från skönlitteraturen, något som ger läsningen en ytterligare dimension."
Anette Sjöberg, BTJ

x40472057975