logoliten

Hem | Psykoterapi | Parterapi | Föreläsning | Handledning | Böcker | Artiklar | Recensioner | Kontakt

Rattshaveri

Möta människor med rättshaveristiskt beteende

Människor med rättshaveristiskt beteende anser sig ofta felaktigt och orättvist behandlade av sin omvärld. De kan i sin kamp för upprättelse göra tillvaron närmast outhärdlig för andra. Många gånger bottnar deras agerande i psykisk ohälsa.

Boken Möta människor med rättshaveristiskt beteende - Handbok för yrkesverksamma ger kunskap och redskap för att bemöta dessa personer på ett sätt som lindrar deras lidande och ger dig själv andrum. Den riktar sig till alla som möter personer med rättshaveristiskt beteende i sitt yrke, men exemplen är främst hämtade från offentlig sektor.

Om författarna
Jakob Carlander är leg. psykoterapeut och arbetar vid egen mottagning. Han har tidigare skrivit ett flertal böcker om bemötande.

Andreas Svensson är leg. psykolog, verksam inom Region Östergötland med utveckling av internetbehandling och driver även egen verksamhet.

 

Boken beställs via info@gothiafortbildning.se.