logoliten

Hem | Psykoterapi | Parterapi | Föreläsning | Handledning | Böcker | Artiklar | Recensioner | Kontakt

bokomslaglitvthumb

Leva i två världar

Anhörigomsorg

Leva i två världar - anhörigomsorg

Talbok för anhöriga till långvarigt sjuka

Leva i två världar, är en ljudbok skriven på uppdrag av Socialtstyrelsen i samband med projektet "Anhörig 300".

På uppdrag av Socialstyrelsen har jag genomfört ett projekt inom "Anhörig 300". Syftet med projektet är att författa och utforma en talbok, som till sitt innehåll och karaktär erbjuder anhöriga till långtidssjuka en alternativ väg att möta, bearbeta och förändra sin egen situation och utsatthet som anhörig.

Bakgrund till Talbok för anhöriga

Det finns idag ett omfattande material att tillgå för anhöriga till långvarigt funktionshindrade människor som stöd och information. Ett område som mer sällan blir behandlat och bemött är livsfrågorna vid långvarigt funktionshinder, med bl a den utsatthet och otrygghet det innebär att vara anhörig. De frågor som inte låter sig hanteras enbart på ett intellektuellt och kognitivt plan, men som inte heller kan reduceras till psykologiska processer och försvar är mer svåråtkomliga, om än väsentliga. Vi skulle kunna kalla dem för den anhöriges livsfrågor eller existentiella frågor. Det vi söker med livsfrågorna är att bli igenkänd och respekterad och få ett sammanhang också för de erfarenheter och känslor som smärtar och gör ont.

Den som lever under ständig stress och påfrestning har svårt att finna ro för att läsa och studera. Att vara anhörig till den som har ett funktionshinder som påverkar minne, personlighet, känsloliv och humör innebär samtidigt att stunderna för egen eftertanke och reflektion blir begränsade. Då är lyssnandet och talboken ett viktigt alternativ.

Mycket av anhörigmaterial är präglat av information och undervisning till sin karaktär. Som anhörig blir man lätt "satt på skolbänken", vilket är en känsla man stundom värjer sig emot och som dessutom motverkar ett positivt lärande. Inom skönlitteraturen finns anhörigas situation belyst på ett annorlunda sätt. De anhöriga som kommer i kontakt med denna berättartradition talar ofta om ett nytt sätt att känna igen sig på och att göra egna reflektioner. Berättandet skapar inte pedagogiska pekpinnar utan erbjuder möjligheter till identifikation och igenkännande, samtidigt som den underhåller och öppnar nya livsvyer.

Boken kan beställas via Schizofreniförbundet eller Alzheimerföreningen.

Vill Du veta mer om Socialstyrelsens övergripande projekt Anhörig 300 kan Du läsa på webbadress:
http://www.sos.se/fulltext/124/2002-124-15/2002-124-15.pdf

bokomslaglitvthumb