Sveriges försvarspolitik: en antologi

Redaktörer Zebulon Carlander och Oscar Karlflo

Under de senaste åren har det säkerhetspolitiska läget i omvärlden kraftigt försämrats. Det har lett till att regering och riksdag har beslutet om en omorientering av försvars- och säkerhetspolitiken. Försvaret av Sverige är en angelägenhet för alla som bor i landet. Därför är det viktigt att tillgängliggöra kunskap och bredda möjligheterna för alla att sätta sig in och engagera sig i försvars- och säkerhetspolitiken.

Boken Sveriges försvarspolitik samlar några av de främsta försvarsexperterna i Sverige som i olika kapitlen delar med sig av sitt kunnande och sina erfarenheter inom en rad områden som tillsammans utgör landets försvarspolitik. Det innefattar alltifrån personalförsörjningens utformning till hur underrättelsetjänsten fungera. Boken syftar till att revitalisera intresset och deltagandet i Sveriges försvarspolitik.

  • Fd stats- och utrikesminister Carl Bildt (förord)
  • Militärhistoriker Bo Hugemark
  • Fd generalmajor Karlis Neretnieks
  • Fd statstjänsteman Peter Mild
  • Generalmajor Michael Claesson
  • Fd riksdagsledamot och utredare Annika Nordgren Christensen
  • Underrättelse- och säkerhetsexpert Johan Wiktorin
  • Fd politisk sakkunnig i försvarsdepartementet och doktorand i statsvetenskap Sara Norrevik
  • Säkerhetspolitisk analytiker Minou Sadeghpour

Beställ boken här (e-postlänk)
eller genom mejl till zebulon.carlander@gmail.com.

Pris: 150 kronor inklusive moms.