logoliten

Hem | Psykoterapi | Parterapi | Föreläsning | Handledning | Böcker | Artiklar | Recensioner | Kontakt

Artiklar

Artiklarna nedan är skrivna av Jakob Carlander. Det går bra att citera eller göra annat bruk från dem. Men du måste alltid hänvisa till författare och källa.

2016

Nåd Östgöta Correspondenten 2 januari 2016

Aggressiva anhöriga pressar personal Svenska Dagbladet 14 januari

Påskkrönika Östgöta Correspondenten 26 mars 2016

Sommaressä; havet och rättshaverism Östgöta Correspondenten 25 augusti 2016

2015

Förintelsens minnesdag, Corren 27 januari Östgöta Correspondenten 27 januari 2015

Från död till liv. Spånga - Kista församlingsblad nr 2 2015 Spånga- Kista församlingsblad nr 2, 2015

Broar - vår länk och väg till världen omrking oss. Spånga Kista församlingsblad nr 3 2015 Spånga- Kista församlingsblad nr 3 2015

Självbelåtet prat i "Sommar". Östgöta Correspondenten 22 juli 2015 Östgöta Correspondenten 22 juli, 2015

Att möta föräldrar met rättshaveristiskt beteende Ledarskap i förskolan nr 4 2015

När den psykiskt sjuke blir religiös och när den religiöse blir psykiskt sjuk. Svensk Psykiatri, september 2015

2014

Tjocka böcker, Östgöta Correspondenten, januari 2014

Skrattet, Spånga-Kista församlingsblad, januari 2014

Försoning Svensk kyrkotidning nr 4, 2014

Under Östgöta Correspondenten, juni 2014

Avslut under Östgöta Correspondenten, juli 2014

Under Jönköpingsposten, juni 2014

Sommarnovell Östgöta Correspondenten, juli 2014

Äldreomsorg, Tröst Äldreomsorg, nr 5 2014

 

2013

Livspussel, Spånga-Kista församlingsblad, januari 2013

"Den som gudarna förgör, gör de först galen", Östgöta Correspondenten, januari 2013

Svåra besked - ett existensiellt samtal, Äldreomsorg, januari 2013

Jämställdhet, Svensk kyrkotidning nr 6, 2013

Psykoterapi Svensk kyrkotidning nr 7, 2013

Att förstå sin egen talang Svensk kyrkotidning nr 14, 2013

Barndomens återkomst Östgöta Correspondenten, juli 2013

Jourhavande präst på 112 Svensk kyrkotidning nr 19, 2013

Kvällsmingel på Södra bergen i Sundsvall Östgöta Correspondenten, september 2013

Svar Nathan Shachar Östgöta Correspondenten, oktober 2013

 

2012

Bibeln all teaters moder, Östgöta Correspondenten, januari 2012

Förlorad glädje på jobbet och att hitta den på nytt, Spånga församlingsblad, januari 2012

Om manlig omskärelse, Östgöta Correspondenten, februari 2012

Debattsvar- Manlig omskärelse, Östgöta Correspondenten, februari 2012

Att stå på folkets sida, Svensk kyrkotidning nr 4, 2012

Bibelns mörkare sidor, Svensk kyrkotidning nr 13, 2012

Ingen tjänar på kriget inom psykoterapin, Östgöta Correspondenten, april 2012

Debattsvar- Ingen tjänar på kriget inom psykoterapin, Östgöta Correspondenten, april 2012

Eftertanke om psykoterapin, Östgöta Correspondenten, maj 2012

Känslor på gott och ont, Kyrkans Tidning Amos, 2012

Konsten att förhålla sig till ovisshet, Socionomen nr 5, 2012

När någon tycker sig vara förmer än andra, Östgöta Correspondenten, juli 2012

Omsorg i sorg, Spånga församlingsblad, september 2012

Starka känslor och gruppklimat inom äldreomsorgen. En utmaning för enhetschefen , Äldreomsorg, oktober 2012

Cordelia Edvardson, Östgöta Correspondenten, oktober 2012

Reclaim Alla Helgons dag, Östgöta Correspondenten, oktober 2012

Vinnare av Augustpriset 2012, Östgöta Correspondenten, november 2012

Jordens undergång, Östgöta Correspondenten, december 2012

 

2011

Bokrean 2011, Östgöta Correspondenten, februari 2011

Hur man trollar bort en kränkning, Östgöta Correspondenten, februari 2011

Om Domkapitlets beslut, Östgöta Correspondenten, februari 2011

Kärlek, Spånga församlingsblad, mars 2011

Oklarheter om tystnadsplikten består, Svensk Kyrkotidning nr 19, 2011

Metaforer som rättshaveristens verktyg, Östgöta Correspondenten, juli 2011

Följeslagare: Röde orm , Östgöta Correspondenten, juli 2011

Kris och katastrof, Svensk Kyrkotidning, september 2011

Prästvigda kvinnors situation i Linlöpings stift, Östgöta Correspondenten, september 2011

Augustpriset 2011, Östgöta Correspondenten, november 2011

Augustpriset i litteratur till Tomas Bannerhed: Korparna, Östgöta Correspondenten, nov 2011

Orent spel med fröken Spielrein, Östgöta Correspondenten, november 2011

Tranströmer och metaforen, Östgöta Correspondenten, november 2011

Årets julklappsböcker 2011, Östgöta Correspondenten, december 2011

2010

Lär känna rättshaveristen, Socionomen, nr 8 2010

Att göra som man vill i Svenska kyrkan, Svensk Kyrkotidning 2010

Kapitlet gav mig sparken så sent som igår, Svensk Kyrkotidning 2010

Reformera biskopsvalet, Kyrkans Tidning, nr 23 2010

Konsten att välja en biskop, Östgöta Correspondenten, 22 april

Församlingen som rekryterande miljö, Svensk Kyrkotidning, nr 6, 2010

Godheten är insikten att vi behöver varandra, Östgöta Correspondenten, januari 2010

Intervju med Niklas Rådström, Östgöta Correspondenten, augusti 2010

Till varje pris god, Svensk Kyrkotidning 2010

Biskopen måste vara en bra chef, Kyrkans tidning, september 2010

2009

En människas dagar är som gräset. Metaforer som tankens mellanrum, Årsbok för kristen humanism och samhällssyn 2009

Därför älskar vi eländesskildringarna, Östgöta Correspondenten, oktober 2009

Undvik skämsiga fallgropar, Östgöta Correspondenten, oktober 2009

Godhetsnarcissism: Ett psykologiskt dilemma vid inspektion av religiösa samfund och ideella föreningar, Miljö & Hälsa, nr 6 2009

Beprövad erfarenhet och hjälp vid depression, Östgöta Correspondenten, september 2009

Du skall inga andra terapeuter hava jämte mig: Rätt psykoterapi - en debatt med religiösa förtecken, Socionomen, nr 6 2009

Med hunden i terapirummet: Ett år med Dante, Socionomen, nr 5 2009

Att övervinna en olycklig barndom, Uppsala Nya Tidning, 2009

Direktören för det hele - Vem bär ansvaret för kyrkoherdens brister?, Svensk Kyrkotidning 2009

Lika som bär men unika ändå, Spånga församlingsblad 2009

2008

Metaforen som pedagogens verktyg, Svenskläraren, nr 3 2008

Metaforen som det profesionella samtalets verktyg, Socionomen, nr 5 2008

Metaforen som psykoterapeutens redsakap, Insikten, nr 3 2008

Om samkönade äktenskap, Svensk Kyrkotidning 2008

Debattsvar: Om samkönade ätenskap, Svensk Kyrkotidning 2008

Angående Svenska kyrkans svar på äktenskapsutredningen, Östgöta Correspondenten, 2008

Minne Anders Paulrud, Östgöta Correspondenten, 2008

Pirr i magen,scenskräck, rädsla och ångest - Om tillvarons ofrånkomliga oro, Spånga församlingsblad 2008

På månens baksida - tonåringen i vuxenvärlden, Spånga församlingsblad 2008

2007

"Till varje pris god..." Om godhetsbegreppet i Sara Kadefors: Fågelbovägen 32, Svensk Kyrkotidning, nr 39 2007

Svåra situationer genom ett alltför ambitiöst och emotionellt engagerat intygsskrivande, Svensk Kyrkotidning, nr 10 2007

Teoligi i en vetenskap utan Gud - tankar om några böcker under år 2006, Svensk Kyrkotidning, nr 3 2007

2006

Om en boks betydelse för kyrkans roll i samhället: Johan Cullbergs Kris och utveckling, Svensk kyrkotidning, nr 31 - 32 2006

Katedralkultur- att leva med det tidlösa, Svensk kyrkotidning, nr 14 - 15 2006

En berättelse om skam och narcissism, Insikten, nr 2 2006

Individualism. På gott och ont, Spånga församlingsblad, 2006

Kreativitet; en bro mellan missmod och hopp, Spånga församlingsblad, 2006

Katedralkulötur- att leva med det tidlösa, Kyrkans Tidning, 2006

2005

Klienten som skilsmässobarn vid psykoterapeuternas vårdnadskonflikt, Insikten, nr 1 2005

Känslan av mod, Spånga församlingsblad 2005

Längtan på gott och ont, Spånga församlingsblad 2005

Vilken färg har freden, Östgöta Correspondenten 2005

2004

Är Kristen grund ett säljande alternativ? (Föreläsning på S:t Lukasdagarna 12 november 2004), S:t Lukasbrevet, Tidskrift från S:t Lukas. Nr 4 2004.

A-moralen som människans uppror mot en förtryckande gudom - en teologisk läsning av Ravensbrück, Steve Sem Sandberg, Insikten, nr 3 2004.

Att missbruka människors beroende, Svensk Kyrkotidning 2004

Integrationen i den inre världen, Linköpings stiftsbok 2004

På spaning efter godhet, Spånga församlingsblad 2004

Sorgens många ansikten, Spånga församlingsblad 2004

2003

Barndomens återkomst, Erikssons åtta åldrar och gamla malätna kaftaner, Insikten, nr 2 2003

Livet, ledan, lidelsen och lidandet - Om tillvarons fyra stora L, Insikten, nr 5 2003

Om tillvarons otrygghet och den terapeutiska processen - Existentiella frågor i terapi och behandling, Socialt perspektiv, nr 3 2003

Människan - ett bräckligt lerkärl - Ett teologiskt perspektiv på Saramagos Grottan, Insikten, nr 3 2003

2002

Orent spel med fröken Spielrein, Judisk krönika, nr 5 2002

2001

"Gräva i det förflutna". Arkeologin som psykoterapeutisk metafor, Insikten, nr 5 2001

2000

Att läsa bibeln (som fan gör), Judisk krönika, nr 4 2000

Kung Oidipus: Hundra år i psykoanalysens tjänst, Insikten, nr 5 2000

1999

Makt och sex, Judisk Krönika, nr 5 1999

1998

Tolkandets huvduvärk. En kvalitativ fallstudie om validitetsbegreppets problematisering i psykoanalytisk bibeltolkning, med särskild tonvikt på Saul- Davidsberättelsen, Uppsats. Karolinska institutet 1998

Gud på soffan, Judisk krönika, nr 6 1998

Att ifrågasätta; ett bålverk mot dumhet, intolerans och förytligande, Judisk krönika, nr 4 1998

Mord och inga visor: Om psykoanalys och bibeltolkning. Del II. Vem dödade egentligen Goliat?, Psykisk hälsa, nr 2 1998

Mord och inga visor: Om psykoanalys och bibeltolkning. Del I. Mordet på Mose, Psykisk hälsa, nr 1 1998

Att lägga den divine på divan. Några tankar om Tomas Videgårds gudsanalys, Ordfront Magasin, nr 7 1998