logoliten

Hem | Psykoterapi | Parterapi | Föreläsning | Handledning | | Böcker | Artiklar | Recensioner | Test | Kontakt

2004 recensioner

Recensionerna nedan är skrivna av Jakob Carlander. Det går bra att citera eller göra annat bruk från dem. Men du måste alltid hänvisa till författare och källa. Om inget annat anges är recensionerna publicerade i Östgöta Correspondenten.

2004

Carina Burman, Babylons gator. Ett Londonsmysterium

Clarence Craford, Hjärtats oro. Anteckningar från ett vardagligt sjukdomsfall, Insikten

Gerdt Wretmark, Mötesplatsen. Berättelser ur minnet

Håkan Nesser, Skuggorna och regnet

Jan Guillou, Tjuvarnas marknad

Johan Cullberg, Gustaf Fröding och kärleken. En psykologisk och psykiatrisk studie, Insikten

Owe Wikström, Om heligheten och dess envisa vägran att försvinna. Religionspsykologiska perspektiv, Insikten

Owe Wikström, Ikonen i fickan. Om yttre och inre resor

Thure Stenström, I alma maters tjänst. En Uppsalaprofessor ser tillbaka